CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS
Energy Food and forests Climate finance Local Solutions China The Arctic ​International Climate Policy

Klimavalg 2017

Bård Lahn, Asbjørn Torvanger

Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne rapporten konsentrerer seg rundt. Oljen, de grønne jobbene, transporten og adferden vår. Vi har ikke gjort ny forskning i forbindelse med denne rapporten, men har samlet opp forskning som allerede finnes for å gi et bedre innblikk i disse fire områdene. Vi håper rapporten kan være med på å bidra til en kunnskapsbasert klimadebatt gjennom valgkampen.

More details

  • Year: 2017
  • Language: Norwegian
  • Series/Report: CICERO Report;2017:03