Del

Klima 5-2008

På baksiden: Hanne Bjurstrøm

Hanne Bjurstrøm har ledet den norske innsatsen i klimaforhandlingene i et år. I desember drar hun til Polen for å kjempe for en avtale som ikke varmer verden mer enn to grader.

Hva er den største klimautfordringen?
Det er å motvirke at befolkningsvekst og økt levestandard i fattige land skal føre til økte klimagassutslipp. Samtidig som utslippene globalt trolig må reduseres med opptil 85 prosent i 2050, er det ventet at jordas befolkning vil øke til cirka ni milliarder. Åtte milliarder av disse menneskene vil befinne seg i land som i dag defineres som utviklingsland, og som naturlig nok har en forventing om en dramatisk økning i sin levestandard.
 
Hva er det viktigste som skjedde under klima­forhandlingene i Ghana?
Det viktigste var økt oppmerksomhet om situasjonen for de afrikanske landene. Disse landene bidrar minimalt til den globale oppvarmingen, men vil merke størst og mest dramatiske konsekvenser av klimaendringene. Dessuten dreide diskusjonen i Ghana over fra generelle politiske utsagn til en debatt om konkrete forslag om veien videre mot klimatoppmøtet i København i 2009.
 
Hva er hovedutfordringene i Poznan?
Det blir å skape den nødvendige dynamikken for å få til konstruktive og reelle forhandlinger i 2009, fram mot en endelig avtale i København ved slutten av året.
 
Hva er det viktig for Norge å få gjennomslag for?
For Norge er det viktigst å få gjennomslag for at klimaforhandlingene skal baseres på et felles mål om at den globale gjennom­snittstemperaturen ikke skal øke med mer enn to grader i forhold til førindustrielt nivå. Dette er et ambisiøst mål som bygger på konklusjonene til FNs klimapanel.
 
Har du et godt klimaråd?
At verden skal velge politikere som er villige til å gjøre de tiltakene som trengs for å håndtere klimatrusselen. For å si det med Al Gore: velg de riktige politikerne, og hvis de ikke finnes, «run for candidate».
 
Frykter du fremtiden?
Det er ikke konstruktivt å la seg lede av frykt på dette området. Isteden må man fokusere på de utredningene som viser hva som kan gjøres for å få situasjonen under kontroll. Her vil jeg særlig trekke frem det arbeidet som er gjort av tidligere sjeføkonom i Verdensbanken, sir Nicholas Stern. Konklusjonen hans er at det er dyrere å la være å gjøre noe med klima­trusselen enn å gjøre noe med den.

Sist oppdatert: 20.10.2008

Hanne Bjurstrøm leder den norske delegasjonen i FNs klimaforhandlinger.
Hanne Bjurstrøm leder den norske delegasjonen i FNs klimaforhandlinger.
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no