Del

Klima 1-2009

USA sitter ikke helt stille

Det er feil å tro at det ikke har skjedd noe som helst på klimafronten i USA de siste årene. Obama kan sannsynligvis reise til København i desember med et forsiktig mandat i kofferten.

Flere lokale og delstatlige initiativer i USA kan være en god opptakt til en ny retning i amerikansk klimapolitikk. Over 900 borgermestere underskrev en avtale sist november om å redusere CO2-utslippene sine med sju prosent i forhold til 1990-nivå i løpet av de neste fire årene. Omkring en tredel av USAs befolkning bor i byene som er med på dette initiativet.

Schwarzenegger på hugget

20 delstater har dessuten definerte mål om utslipp av CO2, og California med guvernør Arnold Schwarzenegger i spissen framheves ofte som foregangsdelstaten. Schwarzenegger har lovet utslippskutt på 25 prosent i forhold til delstatens utslipp i 1990 innen 2020, og guvernøren regner seg som en viktig aktør i det amerikanske klimaarbeidet.
 
– Jeg har ingen planer om å gå bort fra mine klimaforpliktelser på grunn av finanskrisen, og ser fram til å møte dere personlig neste år, var Schwarzeneggers videohilsen til delegatene på klimamøtet i
Poznan i desember.
 
Delstaten California er for øvrig en viktig spiller i det som kalles The Western Climate Initiative (WCI), et initiativ som omfatter stater og provinser på vestkysten av Canada, USA og Mexico samt urbefolkningsgrupper i regionen. WCI skal identifisere, vurdere og implementere felles måter å redusere CO2-utslippene på, og et kvotehandel­system står høyt på ønskelista.

Nasjonale lover må på plass

Hele verden setter sin lit til at Barack Obama og hans nyutnevnte demokratiske administrasjon skal sette USA i førersetet i de internasjonale klimaforhandlingene. USAs ulike nasjonale klimainitiativer kan bli viktige pressgrupper for den nyvalgte presidenten. Men først og fremst må Kongressen vedta nasjonale klimalover, og Obama må sørge for at Senatet får utøve sin rådgivende rolle i klimapolitikken. Dette vil gi USAs president mandat til å ta aktivt lederskap i internasjonale klimaforhandlinger.
 
CICERO-forsker Guri Bang har innenfor RENERGI-prosjektet Bargaining for Non-Participation? intervjuet personer som står sentralt i USAs klimapolitikk.

– Nå blir det viktig at Obama ikke gjentar tidligere presiden Bill Clintons feilgrep med å være med på å ferdigforhandle Kyoto-protokollen uten å ta tilstrekkelig hensyn til den hjemlige politiske prosessen, sier Guri Bang.
 
– Senatet må få gi råd og de må få delta i prosessen med å forme klimapolitikken; det er deres konstitusjonelle rett.

Med kompromisser i kofferten

Betyr dette at Obama ikke vil ha forsikringer nok med seg til neste partsmøte i Klimakonvensjonen i København i desember? CICERO-forskerne Jon Hovi, Asbjørn Torvanger og Guri Bang konkluderte i Klima 6-08 med at USA neppe vil ha en føderal klimalov på plass før klimamøtet i København i 2009, men at Obama kan reise til møtet med et begrenset mandat som han må utarbeide i samarbeid med Kongressen. Dette mandatet kan være nok til at USA kan forplikte seg til videre deltakelse i forhandlingsprosessen.
 
– Obama må jobbe aktivt med Kongressen for å skape kompromisser som majoriteten kan godta, og han må ikke forstrekke forhandlingsmandatet sitt internasjonalt, sier Guri Bang. Hun understreker at et demokratisk flertall både i Senatet og i Representantenes hus ikke betyr at alle klimaforslag vil applauderes; mange senatorer kan velge å ta hensyn til hvilken stat de kommer fra framfor hvilket parti de er valgt inn for. Bil-, kull- og oljeindustri er viktige pressgrupper i over halvparten av delstatene i USA.
 
– Mest sannsynlig kommer ingen ny lov til å være vedtatt før København-møtet. Men muligens kan et forslag til klimalovgivning bli presentert i Kongressen innen desember – slik at man kan få en følelse av hvor langt USA er villige til å gå, sier Bang.

Sist oppdatert: 16.02.2009

INTERVJUER. CICERO-forsker Guri Bang har intervjuet personer som står sentralt i USAs klimapolitikk.INTERVJUER. CICERO-forsker Guri Bang har intervjuet personer som står sentralt i USAs klimapolitikk.
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no