Bookmark and share

Cicerone 1-2003

Russland og USA vil samarbeide om klimatiltak

Selv om russiske ledere i fjor høst forsikret om at Russland vil ratifisere Kyotoprotokollen "i nærmeste framtid", hersker det fortsatt stor usikkerhet om dette faktisk vil skje. I et møte mellom USA og Russland nylig, ble landene enige om å gjennomføre felles tiltak mot globale klimaendringer. I høst vil landene arrangere en klimakonferanse i Moskva.

I lys av USAs klimasamarbeid med Australia, hvor australske myndigheter fulgte etter USA og avviste Kyotoprotokollen, kan det tenkes at noe lignende vil skje med Russland.
- Veldig mange tror at USA prøver å presse Russland ut av Kyotoavtalen, sier Alexey Kokorin, i den russiske delen av World Wildlife Fund til Wired News. Han understreker likevel at han ikke har noen håndfaste bevis på dette synet, siden et slikt forsøk fra USAs side naturligvis måtte ha foregått i stillhet.

USAs sjefsforhandler i klimaspørsmål, Harlan Watson, var ifølge Wired News ikke tilgjengelig for kommentar. Men andre amerikanske embetsmenn har avvist at USA driver lobbyvirksomhet ovenfor Russland om Kyotoprotokollen.

Om USA tilbyr å investere i klimatiltak i Russland, kan russerne kanskje tjene mer på et slikt samarbeid enn på å være med på Kyotoprotokollen. Selv om USA ikke er med i Kyotoavtalen, vil de være involvert i kvotehandel (se USA og EU velger ulike kvotesystemer). Enkelte spekulerer i at USA prøver å skaffe politisk rom for å etablere sitt eget alternativ til Kyotoprotokollen.

Både Polen og Canada ratifiserte Kyotoprotokollen den 17. desember og New Zealand fulgte etter to dager senere. Men om Russland ikke slutter seg til det internasjonale klimasamarbeidet, vil Kyotoprotokollen være død.
- Hvis Russland ikke ratifiserer i løpet av første halvår i år, vil man oppleve en større skepsis. Dette vil verken være bra for tiltroen til klimasamarbeidet, eller for utviklingen av et internasjonalt kvotemarked for utslippstillatelser, sier Frank Joshua i meglerfirmaet Natsource Tullet til nyhetsbyrået Reuters.

Last updated: 13.02.2003

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>