Bookmark and share

Cicerone 3-2003

EUs drivhusgassutslipp øker

Selv med en nedgang i Tysklands og Storbritannias drivhusgassutslipp, økte EU-landenes samlede utslipp i 2001 med en prosent.

Det europeiske miljøabyrået (EEA) opplyser at 10 av 15 EU-land er langt fra å nå Kyotomålet. Bare Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Sverige og Luxemburg er i rute.
- EU beveger seg lengre fra å nå sine forpliktelser, og spesielt medlemsstater som ikke er i rute med å nå sine mål, har det travelt med å innføre ytterligere tiltak, sier EUs miljøkommisær Margot Wallström til nyhetsbyrået Reuters.

Danmark er et av landene som er langt ifra å nå sine forpliktelser. Danmarks miljøvernminister Hans Christian Schmidt (V) sier til sitt forsvar at de viktigste virkemidlene i EUs klimapolitikk, som for eksempel kvotehandel, ikke er iverksatt ennå.
- Når kvotemarkedet settes igang fra 2005 vil vi se markante fremskritt i statistikken, sier Schmidt til Berlingske Tidende.

- Klimapolitikken gir resultater

I Storbritannia tar regjeringen nedgangen i sine utslipp som et tegn på at deres klimapolitikk gir resultater. Utslippene har falt med 3,5 prosent de siste tolv månedene. Men mesteparten av de industrielle kuttene kommer fra redusert produksjon og nedleggelser i stålindustrien som har opplevd en alvorlig krise i det siste.

Storbritannias drivhusgassutslipp i 2002 lå 9 prosent under 1990-nivået, ikke langt unna 12,5 prosent kuttet som landet har forpliktet seg til å nå i perioden 2008 til 2012. Fallet har kommet til tross for en 30 prosents økning i BNP de siste 12 årene.

Nedgangstider og mildvær

Andre industriland rapporterer om nedgang i utslippene av klimagasser. Fallet skyldes i stor grad økonomiske nedgangstider og mildvær.

Canada opplevde i 2001 et fall i sine drivhusgassutslipp for første gang siden 1991, delvis på grunn av varmt vær og en tregere økonomisk vekst, opplyser canadiske myndigheter. Utslippene falt med 1,3 prosent, men Canadas utslipp ligger fortsatt 26 prosent over utslippsnivået som landet har forpliktet seg til å nå innen 2012 ifølge Kyotoprotokollen.

Lavere utslippsintensitet

Økonomien vokste med bare 1,4 prosent i 2001, mot en økning på 4,7 prosent året før da drivhusgassutslippene økte med 3,4 prosent. Nivået på utslippsintensiteten, eller utslipp per produserte enhet, har sunket i det siste tiåret, men på grunn av økonomisk vekst har utslippene likevel økt.
- Selv om en mild vinter hjalp, viser tallene at vi kan ha en økonomisk vekst og samtidig redusere utslippene av drivhusgasser, sier Canadas miljøvernminister David Anderson til Canadian Press.

Canadas utslippstall for 2002 er ikke klar før senere i år, og da vil det vise seg om nedgangen i 2001 er starten på en trend eller bare et resultat av tilfeldige hendelser som det ikke er sannsynlig vil gjenta seg.

USAs drivhusgassutslipp falt med 1,2 prosent i 2001, og landet ligger nå 11,9 prosent over 1990-nivået, selv om president George W. Bush har trukket landets tilslutning til Kyotoprotokollen.

I Norge gikk utslippene av drivhusgasser ned med 2,5 prosent i 2002. Nedgangen skyldes særlig redusert produksjon og nedleggelser i ferrolegerings- og magnesiumindustrien, ifølge SSB og SFT. I tillegg var fjoråret varmere enn normalt i Norge, noe som også førte til mindre utslipp på grunn av fyring.

Last updated: 27.05.2003

EUs miljøkommisær Margot Wallström mener at medlemsstater som ikke er i rute med å nå sine mål, har det travelt med å innføre ytterligere tiltak. (foto: Audiovisual Library European Commission)

 
 
EUs miljøkommisær Margot Wallström mener at medlemsstater som ikke er i rute med å nå sine mål, har det travelt med å innføre ytterligere tiltak. (foto: Audiovisual Library European Commission)
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>