Bookmark and share

Cicerone 4-2003

Tilbake til fortiden

Europeiske forskere har boret ut over tre kilometer med iskjerner på Antarktis for å finne ut hvordan klimaet var for 900 000 år siden.

Norsk Polarinstitutt er involvert i et europeisk forskningsprosjekt som snart har boret seg 3,3 kilometer ned i isen på Antarktis. Forskerne regner med å finne spor av hvordan klimaet var for 900 000 år siden. I dag finnes det ikke liknende data som er eldre enn 400 000 år.

Iskjernene som man borer ut av isen gir informasjon om CO2-konsentrasjon i atmosfæren, temperatur og nedbørsmengde for ulike perioder. På denne måten vil man ha et bedre grunnlag for å si noe om forholdet mellom naturlige klimaendringer og dagens menneskeskapte drivhuseffekt. Ved borestedet i Dronning Maud Land er det en gjennomsnittstemperatur på 44 minusgrader.Prosjektet startet i 1995, og ennå gjenstår det mange år med å analysere iskjernene. 20 forskere klarer å analysere 20 meter om dagen. Les mer om fortidens klima på side 18.

Last updated: 09.09.2003

Boringen på Antarktis foregår 
innendørs. Utenfor er det i gjennomsnitt 44 minusgrader. Bildet er fra 
borestasjonen i Dronning Maud Land. (Foto: Marzena Kaczmarska/NPI)Boringen på Antarktis foregår innendørs. Utenfor er det i gjennomsnitt 44 minusgrader. Bildet er fra borestasjonen i Dronning Maud Land. (Foto: Marzena Kaczmarska/NPI)
Iskjerner gir viktig informasjon 
om fortidens klima. Iskjernen på bildet viser et tydelig lag med vulkanisk aske. (Foto: 
Marzena Kaczmarska/NPI)Iskjerner gir viktig informasjon om fortidens klima. Iskjernen på bildet viser et tydelig lag med vulkanisk aske. (Foto: Marzena Kaczmarska/NPI)
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>