Bookmark and share

Cicerone 4-2003

Guvernører og senatorer puster liv i klimadebatten

Siden juli har klimaproblemet fått fornyet oppmerksomhet i amerikansk politikk.

Ti nordøstlige delstater tar sikte på å etablere et felles system for kvotehandel med klimagassen CO2 mellom kraftverk i regionen. George E. Pataki, den republikanske guvernøren i staten New York, meldte 25. juli at kolleger i ni nabostater – fem av dem republikanere – har svart positivt på hans invitasjon til samtaler. Disse skal etter planen munne ut i en avtale våren 2005. Det er uklart hvor strenge og bindende utslippskravene vil bli. Forslaget kan oppfattes som en utfordring til president Bush, som foretrekker frivillig samarbeid med industrien om utslipp av klimagasser. Pataki hevder selv at hans initiativ ikke står i motstrid med Bush-administrasjonens politikk.

Avstemning til høsten

Også i Senatet gjør tilhengerne av utslippsgrenser og kvotehandel framskritt, om enn beskjedne. Her har demokraten Joseph Lieberman og republikaneren John McCain vunnet en liten seier for sitt lovforslag om å regulere USAs utslipp av klimagasser. Som del av et energipolitisk forlik ble det bestemt at Senatet skal stemme over forslaget i løpet av høsten – ellers kan lovforslag bli liggende i Senatets komiteer i årevis som følge av uthalingstaktikk fra mektige komitéledere.

- Vi mener tidsplanen vi har forhandlet fram for avstemningen er svært positiv. Det gir oss muligheten til å rette Senatets oppmerksomhet mot saken og mot vårt forslag. Dette blir bare den første avstemningen, det blir langt fra den siste, sier Tim Profeta, rådgiver for senator Lieberman, til Cicerone.

Forslagsstillerne og deres støttespillere i miljøorganisasjonene regner det som viktig at alle senatorene må ta offentlig stilling til klimatiltak foran valget neste år. Men til tross for støtten fra sentrumsorienterte republikanere er det allerede klart at forslaget ikke vil oppnå flertall i Kongressen før valget.

Forskningsdebatt

Samtidig blusser debatten om hva vi vet om klimaendringer opp igjen. Formannen i Senatets miljøkomite, republikaneren James M. Inhofe, gikk nylig til frontalangrep på forestillingen om at mennesket forårsaker klimaendringer.

- Med alt hysteriet, all frykten, all den falske vitenskapen, kan det være at menneskeskapt global oppvarming er den største svindelen som noen sinne er begått mot det amerikanske folk, spurte Inhofe i en tale i Senatet 28. juli, og svarte seg selv:

- Det høres i hvert fall slik ut.

Noen dager senere inviterte senatoren til høring i sin senatskomité hvor et av vitnene var astrofysikeren Willie Soon, som presenterte resultater som tyder på at oppvarmingen på 1900-tallet er helt ordinær sammenlignet med det foregående årtusenet. Studien er kontroversiell blant forskere på fortidens klima (se også notis på denne siden), og har utløst en opprivende strid om publiseringspolitikken til fagtidsskriftet Climate Research. Redaktørene sier i ettertid at fagkonsulentene har oversett metodefeil i artikkelen og at det var en tabbe å trykke den. En av dem har trukket seg i protest.

Valgkamp

Imens står Bush-administrasjonen fast på sin linje i klimapolitikken som kombinerer forskning på klimaproblemet og mulige løsninger med oppmuntring til frivillig innsats i industrien. Det føderale forurensningstilsynet EPA erklærte i slutten av august at EPA ikke har myndighet til å regulere CO2 som luftforurensning uten et nytt vedtak fra Kongressen. Erklæringen kom som svar til tre nordøstlige delstater og en gruppe miljøorganisasjoner som begge har saksøkt EPA for å unnlate å regulere CO2-utslipp. Under president Clinton hevdet EPA at etaten hadde slik myndighet.

Nominasjonen av Utah-guvernøren Michael Leavitt som ny EPA-sjef forsterker inntrykket av at presidenten distanserer seg fra de mer miljøvernorienterte delene av partiet som særlig finnes i nordøst. Med valgkamp på trappene kan de obligatoriske høringene i Kongressen for å vurdere om Leavitt er skikket til stillingen bli en livlig affære – med klimaspørsmål som en hovedsak. Demokratene vurderer miljøspørsmål som et av presidentens svake punkter i kampen om sentrumsvelgerne som avgjør utfallet av amerikanske presidentvalg. Samtlige demokratiske presidentkandidater har kritisert den sittende administrasjonen for sin klimapolitikk.

Last updated: 09.09.2003

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>