Bookmark and share

Cicerone 5-2003

Seminar for bærekraftig teknologi

Den 20. og 21. november arrangerer SAMSTEMT og NTNU et seminar i Trondheim om strategier for bærekraftig energiteknologi.

- Vi har samlet ulike faggrupper i håp om å knytte sammen forskere som alle jobber med energiteknologi fra en samfunnsmessig innfallsvinkel, men som til daglig arbeider i ulike forskningsmiljøer som har lite samarbeid seg imellom. Noe av poenget med forskningsprogrammet SAMSTEMT er å få til et bredere forskningssamarbeid på området, sier Margrethe Aune som er en av de fagansvarlige for seminaret. Seminaret retter seg også mot brukere i blant annet energibransjen, forvaltningen og interesseorganisasjoner.

Blant hovedinnlederne på seminaret er professor Nebojsa Nakicenovic fra International Institute for Applied Systems Analysis i Østerrike. Nakicenovic er energiøkonom og har blant annet bidratt i hovedrapportene fra FNs klimapanel (IPCC).

Videre er Dr. Elisabeth Shove fra University of Lancaster invitert. Sosiologen er opptatt av veksten i det private energiforbruket og analyserer dette i sammenheng med framveksten av det moderne forbrukersamfunnet.

- På seminaret vil vi ta opp temaer rettet mot alt fra integrasjon av teknologi i energimarkedsmodeller til studier av forbrukermarkedet, sier Aune.

Programmet for seminaret finner du på: http://www.program.forskningsradet.no/samstemt/

Last updated: 27.10.2003

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>