Bookmark and share

Cicerone 3-2004

Putin lover å redde Kyotoprotokollen

Etter et toppmøte der EU ga Russland mulighet til å bli medlem av Verdens handelsorganisasjon (WTO), takket Russlands president Vladimir Putin med å love fortgang i landets ratifisering av Kyotoprotokollen.

Putin kom med denne uttalelsen til tross for at en mange av hans rådgivere har advart mot å godkjenne klimaavtalen. Mange ”skeptikere” i Russland frykter at utslippsbegrensninger kan bli for dyrt for landet som venter sterk økonomisk vekst i årene framover. De har også satt spørsmålstegn ved hvor alvorlige konsekvensene av framtidige klimaendringer blir for landet.

Det er fortsatt ikke hundre prosent sikkert at Russland har reddet Kyotoprotokollen. Men det vil bli vanskeligere å trekke seg etter at Putin kom med sin sterkeste uttalelse til fordel for klimaavtalen hittil. Presidenten sa heller ikke noe om når Russland skal endelig godkjenne den internasjonale klimaavtalen.

Etter at USA trakk seg fra Kyotoprotokollen i 2001, ble Russlands godkjenning nødvendig for at den internasjonale avtalen skal tre i kraft. USA kan med en russisk ratifisering bli satt på sidelinjen i internasjonal klimapolitikk. Demokratenes presidentkandidat John Kerry sier at USA bør vende tilbake til internasjonale forsøk på å dempe klimaendringer, men at det er for sent for landet å delta i Kyotoprotokollen.

I Australia, som trakk sin støtte til protokollen rett etter USA, frykter man konsekvensene av at klimaavtalen trer i kraft uten at aussiene er med. Forskningssenteret The Australia Institute sier at myndighetene i Australia risikerer handelssanksjoner hvis de ikke ratifiserer Kyotoprotokollen.

Last updated: 03.06.2004

LIVREDDER: Russlands president Vladimir Putin lovte nylig at landet skal ratifisere Kyotoprotokollen, men han sa ikke når dette skal skje. (foto: NATO)LIVREDDER: Russlands president Vladimir Putin lovte nylig at landet skal ratifisere Kyotoprotokollen, men han sa ikke når dette skal skje. (foto: NATO)
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>