Bookmark and share

Cicerone 4-2004

Seminar om energi- og klimapolitikk

Forskningsprogrammet SAMSTEMT arrangerer sitt avslutningsseminar den 8. – 9. november i Lillestrøm.

- Seminaret skal vise bredden i forskningen som er gjort i SAMSTEMT, men også peke framover når samfunnsfaglig energi- og miljøforskning videreføres i det nye, store forskningsprogrammet RENERGI, sier Aarne Røvik som leder seminarkomiteen.

Tittelen på seminaret er ”Energi, miljø og teknologi – samspill eller styringssvikt i energi- og klimapolitikken?”. Nesten alle miljøene og et flertall av prosjektene vil bli presentert. Torstein Bye fra Statistisk sentralbyrå og Knut Holtan Sørensen fra NTNU vil ta opp dags­aktuelle problemstillinger knyttet til sammenheng mellom mål og virkemidler i energi- og klimapolitikken. Andre foredragsholdere vil diskutere overholdelse av Kyotoprotokollen og EUs kvotesystem. Dessuten vil en egen sesjon ta for seg virkemidler og teknologi i klimapolitikken. Blant annet vil Brita Bye fra Statistisk sentralbyrå snakke om innovasjonspolitikk for å oppnå klimapolitiske mål.

- Avslutningsvis vil vi ha en debatt om hvordan samfunnsfaglig forskning i skjæringsfeltet mellom energi og miljø skal videreføres i RENERGI, sier Røvik.

Program og påmeldingsskjema finner du på http://program.forskningsradet.no/samstemt/

Last updated: 14.09.2004

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>