Bookmark and share

Cicerone 6-2004

Teknologi eller samfunnsforskning? Ja takk, begge deler

Teknologer og samfunnsvitere skal samles i et nytt energiforskningsprogram. Blir det hard konkurranse eller nyttig samarbeid mellom fagene?

I forbindelse med SAMSTEMTs avslutningsseminar i november ble det holdt en debatt om hvordan samfunnsfaglig forskning i skjæringsfeltet energi og miljø skal videreføres i det store forskningsprogrammet RENERGI. Det nye programmet skal samle den grunnleggende, den anvendte teknologiske og den samfunnsmessige forskningen om fremtidens rene energikilder.

RENERGI vil ha cirka 140 millioner kroner til disposisjon i 2005. Mesteparten av disse pengene er fordelt tidligere og vil gå til teknologisk forskning. Men det skal også være rom for den samfunnsfaglige energi- og klimaforskningen.

– Viljen til å inkludere samfunnsfagene i RENERGI er til stede, så vi får vente og se om dette skjer i praksis, sier Einar Hope, økonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og tidligere leder av SAMSTEMT.

Einar Hope håper at RENERGI er i stand til å ivareta koblingen mellom samfunnsfagene og teknologi-spørsmålene slik han mener SAMSTEMT har klart. Han mener at SAMSTEMT har bidratt til et langt bedre kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger.

– Teknologien må inkorporeres i en samfunnsvirkelighet, sier han.

Sosiologen Margrethe Aune fra NTNU mener at teknologi og samfunnsfag passer godt i sammen. Hun har et håp, men også en bekymring, når samfunnsfagene skal inn under RENERGI sammen med teknologifagene.

– Programplanen åpner for et fargerikt felleskap. Men RENERGI fører ikke automatisk til kontakt mellom fagene. Teknologi- og samfunns­fagene er såpass forskjellige at jeg tror det er et godt grunnlag for samarbeid. Håpet er at fordi vi representerer så forskjellige tilnærminger, så er det lettere å se at vi "trenger" hverandre. Bekymringen er at samfunnsfagene blir så små i RENERGI at de blir glemt eller oversett. En må uansett arbeide aktivt for den tverrfaglige forskningen selv om fagene nå er samlet i ett program, sier hun.

Økonomen Jørgen Birk Mortensen fra Københavns universitet mener at mange forsknings­miljøer i SAMSTEMT har lykkes med å komme opp på et internasjonalt anerkjent nivå. Han mener det er krevende å vedlikeholde oppbygget kompe­tanse i nybygging.

– Hvis samfunnsfagene blir avspist med utredningsoppdrag for teknologene, vil det ikke være mulig å beholde de mest talentfulle samfunnsviterne på dette forskningsfeltet, sier han.

Erlend Broli fra Statkraft innrømmer at mesteparten av selskapets forsknings­midler går til teknologi­utvikling. Samfunns­forskning blir gjerne utredninger om hvordan politikk­en vil påvirke bedriften.

– Det man ikke vet, etterspør man heller ikke. RENERGI må omfatte både innovasjonsrettet forskning og den kritiske samfunnsforskningen, sier Broli.

Direktør i Elkem, Svein Sundsbø, etterlyser en mer fandenivoldsk og mindre samstemt forskning.

– Er det for eksempel mer miljøvennlig i et globalt perspektiv å bygge mange gass­kraftverk og aluminiumsverk langs norske­kysten i stedet for vindmølleparker?, spør han.

Last updated: 08.12.2004

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>