Bookmark and share

Cicerone 2-2005

Nytt undervisningsprogram om klima

Nylig åpnet statsrådene Knut Arild Hareide og Kristin Clemet Viten-programmet ”På tynn is”. Dette interaktive undervisningsprogrammet skal gi elever ved ungdomsskole og videregående skole bedre kunnskap om drivhuseffekten og global oppvarming.

I Viten-programmet kan elevene ved hjelp av animasjoner og interaktive oppgaver lære om drivhuseffekten og hvordan forskere bruker klimamodeller for å forutsi hvordan klimaet kan bli i framtiden. De får også mulighet til å prøve ut en slik klimamodell og på bakgrunn av dette se på hvordan klimaet i Arktis kan bli fram til 2100. Elevene lærer senere i programmet om hvordan et varmere Arktis vil kunne påvirke mennesker og dyr i området.

– Klimaendringer et alvorlig problem. Dette undervisningsprogrammet gir elevene muligheter for å få økt kunnskap om problemet på en ny og engasjerende måte, sa miljøvernminister Knut Arild Hareide under åpningen på Ullern videregående skole i Oslo.

Dagsaktuelt

– Viten-programmet ”På tynn is” tar opp et veldig viktig og dagsaktuelt tema som ungdom er opptatt av, sa Hareide.

Elevene får innblikk i hva som er sikkert og usikkert i klimaforskningen i dag, særlig når det gjelder å anslå framtidens klima.

”På tynn is” bruker Arktis som et eksempel på hvilke konsekvenser global oppvarming kan få for dyr og mennesker i framtiden.

Naturfag

– Dette programmet er et viktig tilskudd til realfagsundervisningen. Det engasjerer åpenbart elevene, sa utdanningsminister Kristin Clemet. Statsråden var med å starte Naturfagsenteret som står bak Viten.

Viten er et nettsted med undervisningsprogrammer i naturfag tilpasset ungdomsskole og videregående skole. Det første programmet kom i januar 2002 og siden den tid har nettstedet økt betraktelig. ”På tynn is” er program nummer 13.

Viten er et forsknings- og utviklingsprosjekt tilknyttet Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. Forskningen er en viktig del av kvalitetssikringen og nyutviklingen på Viten.

Stor interesse

I 2004 ble Vitenprogrammene brukt av over 30 000 elever og 8 000 lærere. Vitenprogrammene er gratis å bruke.

”På tynn is” ble lansert hos klasse 1 D, studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, ved Ullern videregående skole. Denne klassen prøvde ut en tidlig versjon av programmet før jul, og de har gitt viktige bidrag i utviklingen av programmet. De kom blant annet med mange gode forslag til aktiviteter og oppgaver som nå er inkludert i programmet.

Klimaprogrammet er utviklet av Naturfagsenteret i samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning.

Prøv ut programmet på www.viten.no

Last updated: 21.04.2005

LANSERING. Statsrådene Knut Arild Hareide og Kristin Clemet fikk demonstrert det nye undervisningsprogrammet om klima av elever i klasse 1 D på Ullern videregående skole. <br>(Foto: Petter Haugneland)LANSERING. Statsrådene Knut Arild Hareide og Kristin Clemet fikk demonstrert det nye undervisningsprogrammet om klima av elever i klasse 1 D på Ullern videregående skole.
(Foto: Petter Haugneland)
ISSMELTING. Oppgave fra Viten-programmet om hva som skjer med havnivået når isen smelter i polområdene.ISSMELTING. Oppgave fra Viten-programmet om hva som skjer med havnivået når isen smelter i polområdene.
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>