Bookmark and share

Cicerone 3-2005

Liten grunn til å bekymre seg for klimaendringer

Den amerikanske professoren Richard Lindzen mener det er liten grunn til å bekymre seg for klimaendringer. Klimaskeptikeren besøkte nylig Norge for å debattere mot Tom Burke som har vært spesialrådgiver for fem britiske miljøvernministre.

– Klimamodeller og klimascenarier er svært usikre og denne usikkerheten kommer sjelden fram i media, sier Richard Lindzen til Cicerone.

Han tipper at det er 60 prosent sjanse for at det blir litt varmere de neste 40 år og 40 prosent sjanse for at det blir litt kaldere.

Usikkerhet

Tom Burke er enig at klimaproblemet er forbundet med mye usikkerhet, men han er ikke enig i at man dermed ikke trenger å gjøre noe.

– Selv om man ikke har full kunnskap betyr ikke det at man ikke kan gjøre noe. Politikere tar beslutninger hver dag basert på usikre modeller, som for eksempel i økonomiske spørsmål, sier Burke.

Richard Lindzen og Tom Burke besøkte nylig Norge i forbindelse med den britiske kampanjen ZeroCarbonCity. British Council i Norge arrangerte en debatt i Oslo rådhus om global oppvarming. Lindzen er professor i meteorologi ved MIT i USA og er en av verdens mest kjente forskere på atmosfærens dynamikk. Tom Burke har tidligere vært spesialrådgiver for fem britiske miljøvernministre.

Kritiserer IPCC

Richard Lindzen var bidragsyter til FNs klimapanels (IPCC) tredje hovedrapport som kom i 2001. Senere har han kritisert forskningspanelet for å bli for politisert.

– Jeg er enig med klimaforskerne i IPCC om den grunnleggende vitenskapen rundt drivhuseffekten og global oppvarming. Drivhuseffekten er et faktum og jorden har blitt litt varmere de siste hundre årene. Men vi er uenige om dette er et problem og om noe må gjøres. En dobling av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren vil bare øke den totale drivhuseffekten med to prosent. Dette er fordi det meste av drivhuseffekten skyldes skyer og vanndamp, sier Lindzen.

Mange årsaker

– Selv om vi både har en oppvarming på 0,6 °C og en økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren som skyldes menneskelige aktiviteter, betyr ikke dette automatisk at vi mennesker har skyld i den observerte oppvarmingen. Oppvarmingen kan skyldes oss mennesker, endring i solaktiviteten, andre mekanismer som vi ikke kjenner til ennå eller aller mest sannsynlig, en kombinasjon av flere mekanismer. Klimasystemet er ekstremt komplisert og det er for enkelt å si at en endring bare skyldes det ene eller det andre, fortsetter Lindzen.

En av grunnene til at han ikke tror på en stadig større oppvarming i framtiden er at effekten av økende utslipp ikke er lineær. Jo høyere CO2-konsentrasjonen er i atmosfæren, jo mindre oppvarmende effekt vil nye utslipp ha.

– Det er som å male over et vindu. Første strøk vil stenge ute mye sollys. Andre malingsstrøk vil stenge ut litt mer, mens tredje strøk ikke vil ha noen effekt, sier han.

Klimasystem i ubalanse?

Lindzen tror heller ikke at en liten oppvarming kan presse klimasystemet ut av balanse. Han mener at en eventuell oppvarming vil tilpasses naturlig gjennom varmetransport mellom polområdene og ekvator.

– Det er mye snakk om at den termohaline sirkulasjonen (Golfstrømmen) som blant annet fører varme opp langs norskekysten, kan stoppe opp. Det som det ikke snakkes så mye om at mesteparten av varmen kommer med luftstrømmer og ikke med havstrømmer, sier Lindzen.

Risikovurdering

Tom Burke er mer opptatt av risikoen man tar ved å ikke gjøre noe hvis global oppvarming viser seg å virkelig bli et stort problem i framtiden.

– Hvis jeg tar feil og global oppvarming ikke blir noe problem, vil vi ha brukt litt penger for å dempe utslippene av drivhusgasser i tillegg til å ha utviklet ny teknologi som har løst mange andre problemer. Hvis Richard Lindzen tar feil blir konsekvensene mye større. Vi kan ikke løse dette problemet ved læring slik vi har gjort med andre problemer, fortsetter han.

Vi kan med andre ord ikke bare slutte å slippe ut drivhusgasser om vi en gang i framtiden finner ut at det er et stort problem. Grunnen er at drivhusgasser vi slipper ut i dag vil ligge i atmosfæren i lang tid og fortsette å varme opp jorden. Andre miljøødeleggende stoffer går det raskere å stoppe skadeeffekten av.

Burke tror heller ikke at nødvendige utslippsreduksjoner vil koste all verden.

– Problemet er heller at man vil omfordele rikdommen når man faser ut karbonøkonomien. Land med store olje-, gass- og kullressurser vil tape på en slik omlegging, mens land med store fornybare ressurser vil bli vinnerne, sier han.

Begge kritiske til Kyoto

– Politikere må prioritere faktiske problemer hvor kostnadene ved å løse problemet er mindre enn skaden man unngår, sier Lindzen. Han mener at problemet global oppvarming og tiltak nedfelt i Kyoto-protokollen ikke oppfyller disse kravene. Kyoto-protokollen koster mye penger uten å gjøre noe for å dempe oppvarmingen. Han sier at USA har gjort mer for klimaet enn EU ved å kutte utslippene av metan som er en kraftigere, men mer kortvarig drivhusgass.

– Storbritannia og Tyskland har redusert sine utslipp fordi de har lagt om energisystemet og gått over fra kull til gass. Dette ville ha skjedd uansett om Kyoto-protokollen hadde eksistert eller ikke. USA som står utenfor Kyoto har gjort mer for å dempe den faktiske klimapåvirkningen ved hjelp av kutt i metanutslipp, sier Lindzen.

Tom Burke er heller ikke fornøyd med Kyoto-protokollen, og han har liten tro på å gå små gradvise steg mot strengere utslippsforpliktelser for stadig flere land.

– Innenfor Kyoto-regimet vil det bli lenge til USA vil forplikte seg til utslippsreduksjoner og viktige utviklingsland som Kina og India kommer ikke til å bli med før USA forplikter seg. Jeg tror vi må slutte å tenke på internasjonale avtaler. EU må heller gå foran med en bilateral energiavtale med Kina om teknologiutvikling på ren kullkraft og investering i fornybar energi. I en konkurransesituasjon kan ikke USA lenger sitte på gjerdet, sier Burke.

Last updated: 03.06.2005

OPPVARMING. Professor Richard Lindzen besøkte nylig Norge for å delta i en debatt om global oppvarming. Før debatten fikk han varmet opp i en samtale med miljøvernminister Knut Arild Hareide. <br>(Foto: Petter Haugneland)OPPVARMING. Professor Richard Lindzen besøkte nylig Norge for å delta i en debatt om global oppvarming. Før debatten fikk han varmet opp i en samtale med miljøvernminister Knut Arild Hareide.
(Foto: Petter Haugneland)

”Politikere må prioritere faktiske problemer hvor kostnaden ved å løse problemet er mindre enn skaden man unngår.”
Richard Lindzen

”Hvis jeg tar feil og global oppvarming ikke blir noe problem, vil vi ha brukt litt penger for å dempe utslippene av drivhusgasser i tillegg til å ha utviklet ny teknologi som har løst mange andre problemer.”
Tom Burke

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>