Bookmark and share

Cicerone 4-2005

– Klimaendringer er hverdagen vår

– Klimaendringer er ikke bare et spørsmål om karbonlagring, klimapolitikk, drivhusgasser og utslipp, men om mennesker, familier og barn, sier inuit-politikeren og miljøaktivisten Sheila Watt-Cloutier til Cicerone.

Sheila Watt-Cloutier mottok nylig Sofieprisen 2005 for sin lange innsats for miljøet i Arktis. Hun er født inn i jaktkulturen til inuittene i Canada og dette ledet henne inn i politikken og kampen mot global oppvarming.

– Jeg har sett nødvendigheten av å gjøre noe med global oppvarming som påvirker hverdagen vår og som skjer så raskt. For oss er ikke dette teori i framtiden, men en virkelighet som gjelder i dag. Isen smelter og reglene endres, sier hun.

Prisvinneren er leder for inuittenes samarbeidsorganisasjon, Inuit Circumpolar Conference (ICC), en organisasjon som samler 150 000 inuitter i Canada, Alaska, Russland og Grønland. I tillegg deltar hun aktivt i arbeidet med bærekraftig utvikling i Arktis under Arktisk Råd.

Tidlig advarsel fra nord

– Vi er den tidlige advarselen til resten av verden. Det er et spørsmål om virkelig å prøve å fortelle verden at det snart vil hende for alle. Klimaendringer er ikke bare et spørsmål om karbonlagring, klimapolitikk, drivhusgasser og utslipp, men om mennesker, familier og barn. Det handler om samfunn og hele menneskeheten. I mitt arbeid prøver jeg å få folk til å forstå at det de gjør i sitt daglige liv, enten det er å kjøre bil eller støtte forurensende industri, har konsekvenser for inuittene. Verden er mindre enn vi tror, sier hun.

– Kulturen lenger sør er ikke vant med og ikke avhengig av at det er kaldt og snø. Derfor kan mange si at det ikke er så ille om det blir litt varmere. Det er kanskje ikke så ille å gå med t-skjorte om høsten og dyrke i hagen litt lenger. Mange ser fordelene, men for inuittene som er avhengige av snø og is er det mange ulemper. Jegerne går gjennom isen og drukner, kyststrekninger forsvinner og hele samfunn må flyttes. Reinsdyrene er tynne og insektene er flere og påvirker reinen. Vi står overfor dette allerede i dag.

Bruk urbefolkningens kunnskap

Ifølge utredningen Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) er det mange vitenskapelige data som støtter hva inuittene har sett i mange år. ACIA-utredningen har vært banebrytende ved å kombinere vestlig vitenskap og tradisjonell kunnskap fra urbefolkningen i Arktis.

– Myndighetene i alle land må jobbe i samarbeid med sin urbefolkning, høre hva de har å si og respektere kulturen deres. Vi er ikke bare en gruppe mennesker som er en byrde for myndighetene. Vi er fortsatt veldig knyttet til vår kulturelle arv som er basert på visdom som kan overføres. Vi har levd i tusenvis av år og vi har litt erfaring med bærekraft. Vi er en kunnskapsrikt folk som kan tilby løsninger til bærekraft. Vi har ennå ikke utryddet noen arter. Verdenssamfunnet bør kikke mer mot vår verden for å finne løsninger, sier hun.

Løsning i visdom fra jaktsamfunnet

Klimaendringer er ifølge Watt-Cloutier en av de største utfordringene for inuittene. Kulturen har lenge blitt truet av raske endringer som globalisering og forurensing. Nå kommer klimaendringer i tillegg. Selv om inuittene har den høyeste selvmordsraten i Nord-Amerika, er Watt-Cloutier forsiktig optimist.

– Mye av løsningen på våre problemer ligger i visdommen fra inuittkulturen. Kraften i jaktsamfunnet. Vår jaktkultur dreier seg ikke bare å drepe dyr, men også å lære ungdom de ferdighetene de trenger for å overleve. Å være modig under press, å tåle stress, være tålmodig, å opparbeide seg kunnskap for å foreta fornuftige vurderinger. Dette er ikke bare relatert til jakt men til livet som helhet, sier hun.

Last updated: 09.09.2005

KONSEKVENSER. – I mitt arbeid prøver jeg å få folk til å forstå at det de gjør i sitt daglige liv, enten det er å kjøre bil eller støtte forurensende industri, har konsekvenser for inuittene, sier  Sheila Watt-Cloutier, som nylig mottok Sofieprisen 2005. (Foto: Petter Haugneland)KONSEKVENSER. – I mitt arbeid prøver jeg å få folk til å forstå at det de gjør i sitt daglige liv, enten det er å kjøre bil eller støtte forurensende industri, har konsekvenser for inuittene, sier Sheila Watt-Cloutier, som nylig mottok Sofieprisen 2005. (Foto: Petter Haugneland)

”Vi er den tidlige advarselen til resten av verden”

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>