Bookmark and share

Cicerone 6-2005

Pilottesting av CO2-håndtering i 2007

Det internasjonale samarbeidet CO2 Capture Project skal legge til rette for pilottesting av teknologier for CO2-håndtering innen utgangen av 2007.

CO2 Capture Project har som oppgave å utvikle teknikker for oppfanging og geologisk lagring av CO2 fra bruk av energi basert på fossilt brensel.
 
I første fase av CO2 Capture Project ble 50 millioner amerikanske dollar brukt på å utvikle ulike teknologier som kan redusere kostnadene ved å fange opp CO2 og sikre at det er mulig å få til en sikker geologisk lagring av CO2. Åtte selskaper har sammen med statlige myndigheter i USA, EU og Norge samarbeidet om styringen og finansieringen av denne teknologiutviklingen.
 
Andre fase i prosjektet har nå startet. På bakgrunn av resultatene fra første fase skal det legges til rette for ulike typer teknologier som kan være klare til pilottesting innen utgangen av 2007. Andre fase skal også etter planen demonstrere at geologisk lagring av CO2 er trygt, og at det kan gi gode muligheter til reduserte klimagassutslipp.
 
Selskapene som deltar i andre fase av prosjektet er BP, ChevronTexaco, ConocoPhillips, Eni, Hydro, Petrobras, Shell og Suncor. I første fase var også norske Statoil med i prosjektet.
 
– CO2 Capture Project har ført til mer avansert teknologi for å fange opp CO2, og har vist at det er mulig å redusere kostnaden pr. tonn oppfanget CO2 med mer enn 50 prosent. Prosjektet har høy anseelse internasjonalt og har fått rosende omtale fra ulike finansieringsinstitusjoner, sier Lars Ingolf Eide. Han er sjef-ingeniør for gass og kraftteknoogi ved Hydros forskningspark i Porsgrunn og representerer Hydro i prosjektets styre. 

Last updated: 09.12.2005

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>