Bookmark and share

Cicerone 6-2005

Tank hydrogen

På en hydrogenkonferanse i Stavanger ble den nye hydrogen- og el-bilen Think Hydrogen presentert. Denne bilen skal til neste år trafikkere i Stavanger som er et av knutepunktene til Hydrogenveien i Norge (HyNor).

I løpet av 2006 skal HyNor etablere fyllestasjoner for hydrogen i Stavanger, Porsgrunn og kanskje Drammen.
– Vi står ovenfor et krevende år, sa styreleder i HyNor, Christoffer Kloed i åpningen av konferansen.
 
Videre skal det innen 2008 være fyllestasjoner i Oslo, Grimstad og Lyngdal slik at man kan kjøre og tanke hydrogen mellom Oslo og Stavanger (se Hydrogen på Tanken i Cicerone 6-2003).

Think og Toyota Prius

Den nye Think Hydrogen, som vil få en rekkevidde på om lag 250 km med både batteri og hydrogentank, skal trafikkere i Stavanger sammen med fem ombygde versjoner av hybridbilen Toyota Prius. Det amerikanske selskapet Quantum Technology skal bygge om Priusene slik at forbrenningsmotoren drives med hydrogen i stedet for bensin.
 
– Å få tak i kjøretøy har vist seg å bli vanskeligere enn mange trodde. HyNor vil i første omgang få tilgang til rundt femten ombygde Toyota Priuser, forteller Einar Håndlykken som sitter i sekretariatet til HyNor. – Hydrogenbilene er fortsatt litt langt fram for folk flest. Men med disse demonstrasjonsbilene vil hydrogenbiler være noe folk vet om og snakker om, fortsetter han.
 
– Bilindustrien satser mye på hydrogen i forhold til usikkerheten i markedet. Utviklingen vil gå sin gang, men hvis vi ønsker fortgang i utviklingen må myndighetene inn å gi støtte, sier Tor O. Sætre ved Høyskolen i Agder og leder for knutepunktet til HyNor i Grimstad.

Ingen lovnader fra regjeringen

Erik Lahnstein, politisk rådgiver i samferdselsdepartementet ville ikke gi noen lovnader om økt støtte under konferansen i Stavanger.
– Når vi skal prioritere er vi ikke opptatt av først og fremst hydrogen. Hydrogen er et virkemiddel for å gjøre noe med klima og industribygging, sa han.
 
Han ville heller ikke gi noe svar på om hydrogenbiler vil få avgiftsfritak på lik linje med el-biler.
– Regjeringen har en gjennomgang av avgiftsregimet og andre virkemidler for å fremme hydrogen, sa han.
 
Erik Lahnstein la til at det i nærmeste framtid opprettes et strategisk råd av forskere og bransjefolk som skal gi anbefalinger til hva regjeringen bør gjøre i forhold til utvikling av hydrogenteknologier. 

Norge tungt med i EUs hydrogenforskning

Norske forskningsmiljøer får derimot mange forskningsmidler fra EU.
– EU jobber mye med hydrogen og har puttet mye penger inn i hydrogenforskning. I EUs sjette rammeprogram (FP6) støttet EU hydrogenforskning og utvikling med 28 millioner Euro. I neste rammeprogram ønsker Kommisjonen å doble dette beløpet. Blant annet planlegger EU store demonstrasjonsprosjekter som skal vise hvilket potensiale hydrogen har, sa Line A. Hagen i Norges forskningsråd.
 
Foreløpig har Norge vært med på alle de viktigste hydrogen-prosjektene støttet av EU.
– Norge gjør det nesten pinlig godt i EUs FP6, sa Hagen.
 
Men det er ikke bare EU som satser stort på hydrogen. Det internasjonale energibyrået har organisert et internasjonalt samarbeid og nettverk for forskning på hydrogenteknologi i mer enn 25 år. I 2003 ble International Partnership for Hydrogen Economy (IPHE) startet av USA.
 
Canada er et land som har utmerket seg på hydrogenfronten med blant annet brenselcelleprodusenten Ballard.
– Canada har investert i 215 millioner dollar i hydrogensamfunnet for 2003-2007, fortalte John Winterbourne ved Canadas ambassade i Norge.

Stor miljøeffekt

Satsingen på hydrogen skyldes et håp om å kunne stoppe klimagass- og partikkelutslippene fra biltrafikken. Hydrogenbiler som Think Hydrogen vil bare slippe ut vanndamp. Hvis hydrogenet blir framstilt fra fornybare kilder som sol- og vindkraft eller fra fossile kilder med CO2-håndtering, vil trafikken heller ikke føre til utslipp av klimagasser.
 
– Tenk på ideen om biler som ikke forurenser, oppfordrer Tor O. Sætre. – Tenk om vi kan få samme luftkvalitet i en storby som vi har i skogen? Brenselcellebiler har miljøeffekt både på klima, luftforurensing og støy. Med hydrogenbiler vil storbyene få et helt annet preg, sier han.

Lenker

Last updated: 09.12.2005

<strong>HYBRID HYDROGENBIL.</strong> Den nye Think Hydrogen har en toppfart på 100 km/t og en rekkevidde på om lag 250 km med full hydrogentank og fulladet batteri. 
(Foto: Petter Haugneland)HYBRID HYDROGENBIL. Den nye Think Hydrogen har en toppfart på 100 km/t og en rekkevidde på om lag 250 km med full hydrogentank og fulladet batteri. (Foto: Petter Haugneland)

”Med hydrogenbiler vil storbyene få et helt annet preg”

Tor O. Sætre

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>