Bookmark and share

Cicerone 3-2006

Observerer klimaendringer i Arktis

CICERO deltar i det europeiske forskningsprosjektet DAMOCLES som skal observere, modellere og vurdere konsekvenser av klimaendringer i Arktis. Målet er å redusere usikkerheten knyttet til vår forståelse av klimaendringer og konsekvenser i Arktis.

Arktis har opplevd en kraftig oppvarming de siste tiårene og havisen har minket betrakte-lig i den samme perioden. Det store forskningsprosjektet Developing Arctic Modelling and Observing Capabilities for Longterm Environmental Studies  (DAMOCLES) vil spesielt se på farene ved et sterkt redusert havisdekke i framtiden og hvilke konsekvenser dette kan ha for natur og mennesker, både regionalt og globalt.
 
DAMOCLES skal samle observasjoner av atmosfæren, isen og havet i Arktis ved hjelp av blant annet satellitter og havbøyer. De samlede analysene av disse dataene og modellsimuleringer skal etter planen resultere i et effektivt system for observasjon og værvarsler i Arktis.
 
DAMOCLES er et av de største forskningsprogrammene EU noen gang har finansiert og norske forskningsmiljøer er sterkt involvert. Prosjektet samler de fleste europeiske ekspertene på polarforskning fra 45 institutter i 12 europeiske land. Storsatsingen er et av EUs bidrag til det internasjonale polaråret.
 
CICEROs bidrag til prosjektet er studier av menneskelig sårbarhet og tilpasning i regionen, samt ansvaret for nettsidene til DAMOCLES.
 

Last updated: 30.05.2006

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>