Bookmark and share

Cicerone 4-2006

En ubehagelig sannhet

I disse dager har klimafilmen ”En ubehagelig sannhet” premiere i Norge. USAs tidligere visepresident Al Gore står bak dokumentaren. Vil filmen få amerikanerne til å snu i klimapolitikken?

Klimadokumentaren ”En ubehagelig sannhet” tar utgangspunkt i et foredrag om global oppvarming som Al Gore har reist rundt i hele verden med i en årrekke. Den tidligere presidentkandidaten har også skrevet en bok med samme tittel.
 
Filmen tar seerne med på en global rundtur og viser at global oppvarming allerede setter sine spor. Blant annet til Arktis hvor isen smelter i stor fart, og til en rekke isbreer rundt i verden som er i ferd med å forsvinne. Også orkanen Katrina, som herjet USA i 2005, får mye oppmerksomhet i filmen. Filmen hevder ikke direkte at denne orkanen skyldes menneskeskapte klimaendringer, filmskaperne bruker orkanen mer som et eksempel på hva vi kan vente oss i framtiden hvis vi ikke gjør noe for å dempe den globale oppvarmingen.

Engasjert Gore

I hovedsak er filmen et opptak av Al Gores foredrag. Han viser et stort engasjement for klimaspørsmålet som en av menneskehetens største utfordringer. Seerne blir bombardert med grafiske framstillinger av hvordan temperaturen og konsentrasjonen av klimagasser har økt gjennom tidene.
 
Men dette er ikke en ny katastrofefilm som ”The Day After Tomorrow” fra 2004. De som ønsker action og tanketom underholdning fra Hollywood, bør styre unna  ” En ubehagelig sannhet”.
 
I likhet med mange internasjonale klimaeksperter som går god for filmen, mener CICERO-forsker Steffen Kallbekken at påstandene som blir presentert av Al Gore, er veldokumenterte. Kallbekken er mer kritisk til argumentasjonen til den tidligere presidentkandidaten.
 
– Filmen er en bra gjennomgang av klimaproblemet, men kunne gjerne gitt litt mer oppmerksomhet til de spørsmålene som det fremdeles er knyttet usikkerhet til, sier Kallbekken.
 
– Så vidt jeg vet, kan alle påstandene i filmen dokumenteres, men Gore er ganske selektiv med valget av fakta. For eksempel forteller Gore at om Grønlandsisen smelter, vil havet stige med sju meter. Men han sier ikke at dette kanskje vil ta flere tusen år, fortsetter han.
 
Alt i alt mener Kallbekken likevel at klimadokumentaren er en pedagogisk god film som han vil anbefale for de som ønsker å få en grundig innføring i klimaspørsmålet og konsekvenser av klimaendringer.
 
– Al Gore er flink til å legge fram informasjonen om global oppvarming på en forståelig måte. Dette er den mest lettforståelige klimadokumentaren jeg har sett. Problemet er at den kanskje blir litt for enkel, sier Kallbekken.

Fanger oppmerksomheten

Andreas Tjernshaugen ved CICERO, som skriver sin doktorgradsavhandling om amerikansk klimapolitikk, har også sett filmen.
 
– Jeg syns denne filmen er imponerende godt laget med tanke på at den klarer å holde på oppmerksomheten i halvannen time. Dette til tross for mange grafer og opptak fra et foredrag, sier Tjernshaugen.
 
Spørsmålet er likevel hvem som vil komme seg til kinoen eller videobutikken for å få med seg filmen.
 
– De som kommer til å se den er antakelig folk som allerede har en oppfatning om at global oppvarming er et problem. Filmen kan styrke engasjementet og overbevisningen til dem som er bekymret for klimaendringer og ønsker å gjøre noe med det. Medieomtalen vil nok nå litt bredere ut.
 
I USA har Al Gores bok ”An Inconvenient Truth” blitt en bestselger og filmen har fått bra omtale. Tjernshaugen tror likevel ikke Al Gores film vil føre til at USA snur i klimapolitikken.
 
– Klimaspørsmålet er blitt diskutert lenge. Jeg tviler på at en enkelt begivenhet eller en film vil endre opinionen. Et tydelig flertall i USA mener allerede at klimaendringer er et problem og ønsker å gjøre noe med det. Men blant politikerne er det andre spørsmål som blir prioritert. Filmen kan kanskje øke oppmerksomheten og gjøre saken litt viktigere for folk og dermed også for politikerne, sier Tjernshaugen.

Les mer

Last updated: 12.09.2006

JORDOMSEILING.  Al Gore tar seerne med på en global rundtur og viser at global oppvarming allerede setter sine spor.JORDOMSEILING. Al Gore tar seerne med på en global rundtur og viser at global oppvarming allerede setter sine spor.

”Filmen er en bra gjennomgang av klimaproblemet, men kunne gjerne gitt litt mer oppmerksomhet til de spørsmålene som det fremdeles er knyttet usikkerhet til.”

”De som kommer til å se den er antakelig folk som allerede har en oppfatning om at global oppvarming er et problem.”

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>