Bookmark and share

Cicerone 6-2006

Tar tempen på Arktis

Det store europeiske forskningsprogrammet DAMOCLES har siden oppstarten i fjor planlagt og gjennomført forskningstokter i Arktis for bedre å forstå endringene som skjer i nordområdene. Fra neste år planlegges en rekke flere turer for å ta målinger over, på og under isen. Disse målingene brukes i klimamodeller for å gjøre bedre beregninger av framtidens klima i Arktis.

ISFRITT i 2080? Ifølge forskere ved DAMOCLES kan havisen på Nordpolen forsvinne om sommeren innen 2080. Foto: Eric Brossier
 

NORDLYS. Forskningsbåten Vagabond overnatter under nordlyset på isen. Foto: Eric Brossier
 

HAVBØYER. DAMOCLES samler observasjoner av atmosfæren, isen og havet i Arktis ved hjelp av blant annet satellitter og havbøyer. Foto: Anna Drapella
 

Foto: Anna Drapella
 

TEST. Prosjektleder Jean-Claude Gascard og France Pinczon du Sel tester ut en havbøye som skal brukes av DAMOCLES. Foto: Eric Brossier
 

OCEANIA. Forskningsskipet Oceania fra Polen deltar i DAMOCLES. Foto: Anna Drapella
 

MÅLINGER. Ulike målinger fra Arktis skal bidra til å lage bedre klimamodeller. Foto: Ilona Goszczko

Last updated: 18.12.2006

Mer om DAMOCLES på www.damocles-eu.org
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>