Bookmark and share

Cicerone 1-2007

Designer smarte miljøløsninger

I en hel uke har ungdomsskoleelever i Oslo jobbet med å designe løsninger som kan redusere behovet for kraft og dermed bidra til å dempe den globale oppvarmingen.

På første dag av prosjektuka var elevene på besøk hos CICERO for å høre om klimaendringer og få tips om hva de kan gjøre for å redusere utslippene av klimagasser. De fikk også se på Norges største solcellepark som ligger på taket av Forskningsparken hvor CICERO holder hus.

Nyskapende design

Inspirert av dette jobbet elevene resten av uka med å lage en nyskapende designløsning som reduserer behovet for energi for dem selv, for familien eller for skolen. Fredag 15. januar var tiden kommet for å presentere løsningene elevene hadde utviklet for dommere og publikum på Hersleb skole.
 
Kristoffer, Ellen, Helga og Carsten i klasse 8a på Ris ungdomsskole syns det har vært veldig gøy og annerledes å jobbe med dette prosjektet.
 
– Det er fint at vi kan bruke noe som ellers blir sløst bort, til noe nyttig, sier de om oppfinnelsen sin TurbinZ 360° som produserer strøm fra avløpsvannet.

Urbant vannkraftverk

Klassekameratene Odin, Oda, Benedicte, Nora og Jon har også laget et kraftverk basert på fornybar energi. Deres oppfinnelse produserer elektrisitet fra regnvannet som havner på taket av boligblokker.
 
– Vi har lært mye om vannkraft og blitt mer bevisst på strømsparing, sier de.
 
– Jeg har sagt til faren min at han må skru av lyset når han ikke er i rommet, legger Benedicte til.

Blir tatt på alvor

Gustav Weiberg-Aurdal ved Ungt Entreprenørskap Oslo har hatt ansvaret for prosjektet Gründercamp som har aktivisert 29 grupper ved fire Oslo-skoler.
 
– Vårt mål har vært å motivere elever innen entreprenørskap, design og teknologi ved å gi dem oppgaver som skal løse en reell situasjon. Dette har vi gjort ved å samarbeide med ulike bedrifter, deriblant CICERO. Jeg tror dette gir elevene en unik motivasjon og læring. De blir tatt på alvor, sier Weiberg-Aurdal.

Last updated: 19.02.2007

<b>AVLØPSTURBIN.</b> Kristoffer (f.v.), Ellen, Helga og Carsten i klasse 8a ved Ris ungdomsskole har funnet opp TurbinZ 360° som produserer strøm fra avløpsvannet før det renner ut i sjøen.AVLØPSTURBIN. Kristoffer (f.v.), Ellen, Helga og Carsten i klasse 8a ved Ris ungdomsskole har funnet opp TurbinZ 360° som produserer strøm fra avløpsvannet før det renner ut i sjøen.
<b>REGNVANNTURBIN.</b> Odin (f.v.), Oda, Benedicte, Nora og Jon i klasse 8a ved Ris ungdomsskole har funnet opp et kraftverk som utnytter regnvannet som havner på taket på boligblokker.REGNVANNTURBIN. Odin (f.v.), Oda, Benedicte, Nora og Jon i klasse 8a ved Ris ungdomsskole har funnet opp et kraftverk som utnytter regnvannet som havner på taket på boligblokker.
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>