Bookmark and share

Cicerone 1-2007

Halvert energi i ferdighus

Nå kan du kjøpe et svanemerket ferdighus som halverer energiforbruket til oppvarming. De to norske husprodusentene Skanska og Mesterhus har fått svanemerket mange lavenergiversjoner av sine mest populære ferdighus.

Skanska og Mesterhus ligger i forkant av hva myndighetene krever av byggebransjen. I slutten av januar presenterte kommunal- og regionalminister Åslaug Haga nye byggeforskrifter som skal redusere behovet for oppvarming i nye bygg med 25 prosent.
 
– Bolig- og byggsektoren står for hele 40 prosent av energibruken i samfunnet. Å redusere denne energibruken er derfor et viktig miljø- og klimapolitisk mål, både nasjonalt og internasjonalt, sa Haga.
 
De to husprodusentene Skanska og Mesterhus selger til sammen 3000 hus i året, og håper at mange vil velge de miljøvennlige alternativene nå som de har denne valgmuligheten. De mener byggebransjen har et viktig miljøansvar og ser på svanemerkingen som sitt bidrag til å bedre miljøet. I tillegg vil de bruke svanemerket som et konkurransefortrinn.
 
Mesterhus bygger nå Norges første svanemerkede hus i Lommedalen utenfor Oslo.

Lønner seg fra dag én

– Våre hus vil bli mellom 75 000 og 100 000 kroner dyrere med en lavenergiløsning. Men denne ekstrautgiften kompenseres ved en lavere strømregning. Det lønner seg med andre ord å velge denne løsningen fra dag én, sier Lars Myhre i Mesterhus.
 
I tillegg kvalifiserer svanemerkede hus til gunstig Husbanklån.
 
Lavenergihusene til Mesterhus og Skanska krever mindre energi til oppvarming på grunn av ekstra isolasjon, bedre vinduer, bedre varmegjenvinning og ventilasjon. I tillegg må de for å få svanemerket dokumentere at det ikke brukes miljøgifter gjennom hele byggeprosessen.
 
Lars Myhre tror folk kommer til å bli mer og mer oppmerksom på energiforbruket i huset sitt med økende strømpriser.
 
– Foreløpig har våre lavenergiløsninger fått mest oppmerksomhet fra myndigheter og media. Det tar tid før alle er klar over at de har valgmuligheter. Men jeg tror dette er en ball som kommer til å rulle stadig fortere, sier han.

Last updated: 19.02.2007

<b>DANSK DESIGN.</b> Uniqhus fra husprodusenten Skanska leveres nå i en miljømerket versjon som blant annet halverer behovet for energi. DANSK DESIGN. Uniqhus fra husprodusenten Skanska leveres nå i en miljømerket versjon som blant annet halverer behovet for energi.
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>