Bookmark and share

Klima 1-2007

På baksiden: Göran Persson, vinner av Sofie-prisen 2007

Dette sier juryen om prisvinneren: Göran Persson (f. 1949), Statsminister i Sverige fra 1996 til 2006, tildeles Sofie-prisen 2007 for sitt politiske lederskap innenfor klimapolitikken. Under Göran Persson har Sverige blitt et foregangsland innen miljø. Persson har brukt den makten det svenske folket ga ham til å omsette "folkeviljen" i en ambisiøs og langsiktig miljøpolitikk. Han har tatt konkret tak i vår tids viktigste utfordring og vist vei for andre lands politiske ledere ved å gå atskillig lenger enn hva Kyoto-protokollen krever.
 
Hva vil du si er den største klimautfordringen?
Trafikken og hele transportsektoren. 97 prosent av denne sektoren drives av fossile brensler og trafikken vokser kraftig over hele verden. Samtidig er det den vanskeligste å gjøre noe med, fordi bilen har så stor støtte blant folk som framkomstmiddel. For å redusere utslippene fra transport trenger vi både teknologiutvikling og holdningsendringer.
 
Hvorfor er Sverige bedre enn Norge i praktisk klimapolitikk?
Jeg vet ikke om vi er det, men det viktigste for meg har vært å koble klimapolitikken med sysselsettingspolitikken. Tradisjonelt har klimapolitikk vært forbundet med tap av arbeidsplasser. Jeg har ønsket at vi skal bygge Sverige grønnere, og det har skapt arbeidsplasser.
 
Hva betyr Sofieprisen for deg?
At jeg kan fortsette med mitt politiske engasjement, men på en annen måte. Nå jobber jeg med klima i den internasjonale sosialistforeningen.
 
Har du et godt klimaråd?
Å bytte bil og kjøre forsiktig er nok det beste å gjøre for enkeltpersoner. I tillegg bør man senke temperaturen i hjemmet.
 
Frykter du framtiden?
Nei, det gjør jeg ikke. Er man redd for framtiden forsvinner lysten og engasjementet for å gjøre endringer og man mister handlingskraften.

Last updated: 14.06.2007

Göran PerssonGöran Persson
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>