Bookmark and share

Klima 4-2007

Bokanmeldelse: Grundig om klima

Aftenposten-journalist Ole Mathismoen har skrevet en lettlest og grundig bok om klimautfordringen. Kanskje litt for grundig.

Boka ”Klima – hva skjer” er en glimrende innføring i et komplisert og omfattende tema som global oppvarming og klimaendring uten tvil er. Den vil være en utmerket start for de som vil sette seg grundig inn i hele problemområdet.

Lett penn

I forordet skriver Mathismoen at boka har ett formål: Å gjøre det enklere for leseren å forstå og delta i klimadebatten. Han sier at boka kan leses fra begynnelse til slutt eller brukes som et oppslagsverk. 426 sider kan nok være i meste laget å komme seg gjennom hvis du ikke er veldig motivert og interessert, selv om Mathismoen klarer å forklare de mest kompliserte sammenhenger i klimasystemet med overraskende lett penn.
 
Som oppslagsverk fungerer boka bare middels på grunn av journalistiske mellomtitler som riktignok inspirerer til videre lesning, men ikke nødvendigvis gjør det lettere å slå opp på et tema man ønsker å lære mer om. Det er heller ikke alltid like lett å finne en logisk oppbygning av temaene om man ønsker å bruke boka som et oppslagsverk. Mathismoen har riktignok prøvd å hjelpe leserne med et lite stikkords­register, men dette kunne med fordel vært mer omfattende med tanke på det store temaområdet. 

Skremmende lesning

Når det er sagt, er boka skrevet på en slik måte at den utvilsomt vil opplyse, sjokkere og inspirere mange lesere. Boka bombarderer leseren med tall og fakta og framtidige farer, men hovedbudskapet er likevel at menneskeheten kan klare å håndtere den begynnende klimakrisen, hvis vi starter tidlig. Mathismoen sa selv på lanseringen av boka at han ble skremt av det han skrev, men at han var optimistisk for framtida.
 
Bokforfatteren har også fått med seg de siste års viktige resultater fra FNs klimapanel, det norske Lavutslippsutvalget og den britiske Stern-rapporten. De siste delrapportene til FNs klimapanel som kom ut tidligere i år har vært hovedkildene til boka. I tillegg har bokforfatteren fått god hjelp av norske klimaforskere, deriblant CICERO-direktør Pål Prestrud.
 
Boka starter med et forord av den amerikanske forskeren James E. Hansen som også understreker alvoret i situasjonen. Men også han tror vi kan klare å ta de nødvendige skritt for å takle klimaproblemet.

Personlige historier

Som innledning til hvert kapittel skriver forfatteren korte historier om relevante opplevelser han har hatt i sine vel 20 år som miljøjournalist. Disse er av mer personlig og meningsbærende karakter og gir en lett inngang til fagstoffet. 
 
Boka består av i alt 13 kapitler som tar leseren gjennom alt fra fortidens klima og klimasystemet, til konsekvenser, tilpasning og klimapolitikk. Siste kapittel vender nesen hjemover og ser spesielt på hvordan Norge kan rammes av klimaendringer og hva vi gjør med klimautfordringen.
 
Hvert kapittel er rikelig illustrert med bilder og figurer og gjennomgående er de illustrerende og gode. Men bildene kunne med fordel hatt bildetekster som kunne hjulpet leseren til å forstå innholdet bedre. Det er også en rekke faktabokser i hvert kapittel hvor leseren kan gå mer i dybden på enkeltområder.
 
Boka ”Klima – hva skjer” er et imponerende arbeid som burde leses av i hvert fall alle politikere i Norge, inkludert lokalpolitikere. Hvor mange eksemplar av boka som vil stå i bokhyllene i de tusen hjem er imidlertid usikkert. Selv om Mathismoen har valgt riktig tidspunkt for bokutgivelsen, spørs det om ikke boka er for grundig for å fenge folk flest.

Last updated: 03.12.2007

<ul><li>Tittel: Klima – hva skjer</li>
<li>Forfattere: Ole Mathismoen</li>
<li>Forlag: Font</li>
<li>Språk: Norsk</li>
<li>Utgitt/Trykket: 2007</li></ul>
  • Tittel: Klima – hva skjer
  • Forfattere: Ole Mathismoen
  • Forlag: Font
  • Språk: Norsk
  • Utgitt/Trykket: 2007
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>