Bookmark and share

Klima 6-2008

Bokanmeldelse: Hvordan redde verden

Lester R. Brown fra Earth Policy Institute har oppskriften på hvordan vi innen 2020 kan redde verden for litt under kostnadene av Irak-krigen. Men hvorfor gjør vi det ikke bare da?

Å stoppe miljøødeleggelsene og klimaproblemet, utrydde fattigdommen og analfabetismen – i det hele tatt redde verden – koster ifølge boka Plan B kun 190 milliarder dollar i året fram mot 2020. Det er i underkant av hva Irakkrigen koster i året, eller en drøy tiendedel av verdens årlige militærbudsjett. Men den lave prisen er bare tilgjengelig i en kort periode. Ifølge forfatteren Lester R. Brown må vi omstille oss raskt til et bærekraftig samfunn for å unngå katastrofe.

Enorme utfordringer

Den første delen av boka gir leseren en oversikt over hvilke enorme utfordringer verdenssamfunnet står overfor. De viktigste er ifølge boka sviktende matsikkerhet og vannforsyning, klimaendringer og ødeleggelse av økosystemer. Dette skyldes vår rovdrift på naturen – og med en stadig økende verdensbefolkning kan det gå riktig ille.

Etter en slik deprimerende start, er det godt at Brown raskt går over til løsningene på problemet. Her må menneskeheten handle som om vi var i krig og omstille vår levemåte på kort tid. Andre verdenskrig har vist at vi kan gjøre det. I løpet av noen måneder og år byttet amerikansk industri over fra å produsere varer som strykejern og biler til å produsere våpen og stridsvogner. Og de produserte mye mer enn det noen trodde var mulig.

Forfatteren foreslår for eksempel at deler av amerikansk industri kan omstille seg til en massiv utbygging av vindmøller som kan erstatte elektrisitetsproduksjonen fra forurensende kullkraftverk. I tillegg kan den fornybare elektrisiteten brukes til å drive såkalte plug-in hybridbiler som kan redusere utslippene fra veitransporten drastisk.

Konkrete løsningsforslag

Gjennom hele boka kommer forfatteren med konkrete eksempler på løsninger. Når man leser boka, må man hele tiden spørre seg om hvorfor vi ikke bare har gått sammen og reddet verden allerede? Det er ikke særlig dyrt, og vi har jo kunnskapen og teknologien til å gjøre det også? Men det er ingen analyse av hvordan disse ideene og forslagene kan settes ut i livet. Hvilke institusjoner eller land kunne for eksempel ha tatt initiativet til alle løsningsforslagene? Kan FN ha den rollen, eller har organisasjonen allerede vist at den ikke duger? Hvordan er utsiktene for at USA kan ta en lederrolle? Eller kanskje Kina?

Men boka er trolig ment mer som inspirasjon og en tankevekker for blant annet verdens ledere. Derfor er den også distribuert til mange personer i ledende posisjoner, både blant myndigheter og i næringslivet. Boka kan også lastes ned gratis på Earth Policy Institutes nettside. Uansett er den nyttig og viktig lesning. Versjon 4.0 tar kanskje også for seg hvordan vi faktisk kan organisere arbeidet med å redde verden. Nå vet vi i hvertfall at det er mulig.

Last updated: 08.12.2008

<p><b>Forfatter: </b>Lester R. Brown<br/>
<b>Tittel: </b>Plan B - 3.0 Hvordan redde vår jord<br/>
<b>Utgitt: </b>2008<br/>
<b>Forlag: </b>Boksmia<br/>
<b>ISBN: </b>978829181240</<p>

Forfatter: Lester R. Brown
Tittel: Plan B - 3.0 Hvordan redde vår jord
Utgitt: 2008
Forlag: Boksmia
ISBN: 978829181240

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>