Bookmark and share

Klima 6-2009

Fornøyde lesere av Klima

Nylig gjennomførte Klima en leserundersøkelse blant 600 av våre 8500 abonnenter. Leserne er i all hovedsak godt fornøyd med kvaliteten og stoffmiksen i magasinet.

I underkant av halvparten av respondentene arbeider ukentlig med spørsmål om klima og klimaendringer gjennom jobb eller studier. Om lag to tredjedeler er menn og rundt halvparten har naturvitenskapelig eller teknisk fagbakgrunn. En tredjedel jobber i det offentlige og en tredjedel i privat næringsliv. Resterende jobber i organisasjoner og annet eller er ikke yrkesaktive.
 
Over halvparten oppgir at de vanligvis leser over halvparten av artiklene i magasinet. Om man tar med andre i husstanden eller på jobben som leser det samme eksemplaret, har magasinet Klima et gjennomsnitt på 1,6 lesere.
Konsekvenser av klimaendringer er det mest populære temaet blant våre lesere. Deretter er de mest interessert i å lese om fornybar energi og teknologi i tillegg til internasjonal klimapolitikk.
 
Nesten alle leserne er enige i at Klima inneholder mye informasjon de har nytte og interesse av. De syns også Klima har en passe blanding av artikler skrevet av journalister og forskere. Rundt 30 prosent av leserne syns Klima har for mange vanskelige og tungleste artikler, dette gjelder spesielt for de yngre lesergruppene.
 
Videre syns et flertall av leserne at seks utgivelser i året og at dagens sideantall er passe.

Last updated: 30.11.2009

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>