Bookmark and share

Klima 1-2010

På baksiden: Audun Rosland

Norges nye forhandlingsleder i de internasjonale klimaforhandlingene mener det finnes det positive resultater som det går an å bygge på for å komme videre etter København-møtet.

1. Frykter du framtiden?

Dersom verdenssamfunnet ikke iverksetter nødvendige tiltak frykterj eg at verden står overfor svært alvorlige virkninger av klimaendringene. Men jeg har stor tro på at det blir enighet om effektive tiltak.

2. Hva er den største klimautfordringen?

Det er flere klimautfordringer vi står overfor. I klimaforhandlingene er den største utfordringen å få på plass en global klimaavtale der industrilandene forplikter seg til dype utslippskutt og det etableres en effektiv mekanisme for målbare klimatiltak i utviklingsland. Avtalen må sikre at klimaendringene holdes under to grader økning i forhold til førindustriell tid.

3. Hvordan kan tilliten mellom fattige og rike land gjenopprettes?

København-avtalen var ikke tilstrekkelig ambisiøs, men gir et godt grunnlag for videre forhandlinger fram mot Mexico i desember. Jeg tror tilliten mellom fattige og rike land vil styrkes ved at flest mulig land støtter opp under avtalen. Det er også viktig at industrilandene følger opp avtalen blant annet ved å levere i forhold til finansiering av tilpasnings- og skogtiltak.

4. Hvor viktig blir andre møtefora som G20 i tiden framover?

Framover mot Mexico blir det viktig å få til en god balanse mellom politiske møter og formelle forhandlinger under Klimakonvensjonen. Uten topplederne til stede de siste to dagene i København, kunne møtet ha endt i fullstendig fiasko. Det blir viktig å dra nytte av momentumet som ble skapt i København.

5. Mange mener Kina torpederte forhandlingene i København. Hva er ditt inntrykk?

Jeg er ikke med på en øvelse der målet er å henge ut hvem som er skyld i at avtalen i København ikke ble mer ambisiøs. Det er viktige nå å sikre støtte for avtalen slik den er. Erklæringen fra BASIC-møtet i India 24. januar viser at både Kina, India, Brasil og Sør-Afrika står bak København-avtalen. Det er bra.

6. Hvilke mål er det sannsynlig å få spikret i en klimaavtale det kommende året?

Det er vanskelig å si nå hvor langt vi kommer. Norge vil imidlertid arbeide for at vi får en avtale med klart mer konkrete målsettinger enn det som ble oppnådd i København.

7. Hvem blir Norges viktigste samarbeidspartnere i de videre klimaforhandlingene?

Norge har lenge spilt en viktig brobyggerrolle mellom EU og våre samarbeidspartnere i den såkalte paraplygruppen, der blant annet USA, Canada, Australia og Japan deltar. I tillegg har vi gjennom vårt skoginitiativ etablert godt samarbeid og oppnådd stor tillit i mange utviklingsland. Denne rollen vil Norge videreføre også fram mot Mexico.

Last updated: 15.02.2010

<p>Navn: Audun Rosland</p>
<p>Stilling: Spesialrådgiver i Miljøverndepartementet, fungerende forhandlingsleder til Klimakonvensjonen.</p>

Navn: Audun Rosland

Stilling: Spesialrådgiver i Miljøverndepartementet, fungerende forhandlingsleder til Klimakonvensjonen.

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>