Bookmark and share

Klima 2-2010

Bokanmeldelse: Evig optimist

Al Gore kom i fjor høst ut med sin andre bok «Vårt valg» om klimaproblemet. Mens den første boka «En ubehagelig sannhet» tok for seg klimasystemet og konsekvensene av klimaendringer, handler den andre boka om hvordan vi kan løse klimakrisen.
 
«Vårt valg»  skisserer tilgjengelige løsninger, forklarer hvordan de virker, lister opp positive og negative bieffekter – og antyder hvordan løsningene kan bidra til utslippskutt. Framstillingen er saklig, selv om vi kan skimte Gores skepsis til for eksempel kjernekraft og karbonhåndtering mellom linjene. Kapittelet om biodrivstoff gir en grundig gjennomgang av positive og negative sider. Og her sier Gore at hans positive holdning til biodrivstoff den tiden han var politiker var feil. Støtteordninger for førstegenerasjons biodrivstoff fra matplanter har vært feilslått, og har ofte gitt større CO2-utslipp enn fossilt drivstoff.
 
Gore er imidlertid svært positiv i sin framstilling av andre fornybare teknologier. Ifølge Gore er utvikling av teknologi for vindkraft og jordvarme ren vinn-vinn. Politikk er forklaringen på hvorfor teknologiene ikke er tatt i bruk i stor skala for lenge siden. Løsningene som kanskje har størst potensial for å redusere en økt konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, er binding av CO2 i skog og jordsmonn. Ved å endre landbrukspolitikken slik at binding av CO2 får en økonomisk verdi, kan man faktisk ta ut CO2 fra atmosfæren. Men selv om denne løsningen ser forlokkende ut, er Gore ærlig på at det også kan være den vanskeligste å få i stand politisk. Målemetoder og støtteordninger kan lett slå feil slik vi har sett det skje med  biodrivstoff. Løsningen med stor L for Al Gore er å innføre en pris på karbon. Med en CO2-avgift vil markedet sørge for at de beste løsningene blir tatt i bruk, om det måtte være karbonlagring, vindmøller eller biodrivstoff.
 
Al Gore avslutter boka med å se i krystallkula hvordan menneskeheten løser klimakrisen. Han ser for seg at USAs president Barack Obama får gjennom en omfattende klimalov i USA, at vi får en København-avtale og at grasrota engasjerer seg sterkt for å redusere klimaproblemet. Dette stemmer dårlig med det som har skjedd siden boka ble skrevet. Klimaloven i USA blir stadig utsatt og utvannet, det ble ingen København-avtale – og stadig færre tror at klimaendringene er menneskeskapte.
 
«Vårt valg» er både leseverdig og informativ – og den gir et godt overblikk for de som vil sette seg inn i løsninger på klimaproblemet. Al Gore forklarer kompliserte sammenhenger på en lettfattelig måte ved bruk av eksempler fra hele verden. Boka er også rikt illustrert med bilder og forklarende figurer.

Last updated: 29.03.2010

Vårt Valg – Løsninger på klimakrisen av Al Gore utgitt på norsk av Versal Forlag.Vårt Valg – Løsninger på klimakrisen av Al Gore utgitt på norsk av Versal Forlag.
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>