Bookmark and share

Klima 1-2013

På baksiden: Per-Willy Amundsen

Fremskrittspartiets klimapolitiske talsmann er Nord-Norges varmeste tilhenger av oljeleting i Lofoten, og han støtter helhjertet Statoils oljesandvirksomhet.

Navn:             Per-Willy Amundsen
Stilling:          Stortingsrepresentant (Frp)
Inspirert av: Carl I. Hagen, Ronald Reagan, Margaret Thatcher
 
 
 
I 2012 sa du at «klimafantaster har erstattet Marx med CO2». Angrer du?
På ingen måte. Jeg får bekreftet det mer og mer for hver dag som går. Marxistene – eller CO2-teoretikerne – nyttiggjør seg klimakampen for å gjennomføre sin politikk. Se på saken om ettbarnspolitikk her forleden dag, for eksempel. Også fra BI da!

Hva opplevde du som førstereisgutt til FNs klimaforhandlinger i desember i fjor?
Avstanden mellom ord og handling ble veldig tydelig. «We have to do something now, we cannot wait!» brølte de i plenumssalen. Men når avtalene skulle konkretiseres … Det var ganske uvirkelig.
 
Hva er den største klimautfordringen?
Stor tiltro til CO2-teorien gir en feilallokering av ressursene i verden. Vi bruker milliarder av kroner på klimatiltak som ikke fungerer, og det går direkte ut over verdens fattige og næringslivet i industriland. Når teknologisenteret på Mongstad begynner med fullskala rensing i 2016, begynner norske skattebetaleres kroner virkelig å rulle.
 
Hva mener du er den største klimamyten?
For øyeblikket er det tydeligvis at temperaturen stiger. Nå har til og med NASA offisielt uttalt at temperaturen ikke har steget de siste ti årene. De sterkeste tilhengerne av klimateorien er med andre ord i ferd med å gå tom for argumenter. Temperaturen har alltid svingt. Vikingene dyrket korn på Grønland i år 1000.
 
Frykter du overhodet ikke for framtiden?
Nei, frykt er et svært dårlig utgangspunkt for det meste, politikk inkludert. Jeg mener også at det er uklokt å satse all framtid på fossile energikilder – en begrenset ressurs som vil bli stadig mer kostbar. Men vi må løfte folk ut av fattigdom, så på kort sikt trenger verden fossil energi. Å erstatte kull med gass er én farbar vei; det gir en stor CO2-gevinst. På lengre sikt vil ny teknologi redde oss, det har den alltid gjort. 
 
Hva er det viktigste klimatiltaket Norge som nasjon kan gjøre?
Mange klimatiltak er gode virkemidler – for mer enn klimaet. Å fornye bilparken er bra både for sikkerhet og helse. Intercity-tog også. Klimafondet støtter jeg også. Under klimaforliksforhandlingene var det faktisk borgerlig side som presset på for å øke fondet – som med tiden forhåpentligvis vil styrke norsk industris konkurransekraft og samtidig ha en CO2-effekt.
 

Last updated: 11.02.2013

Foto: FrpFoto: Frp
CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>