Enighet mellom Kina og USA

USA og Kina ble nylig enige om mål for kutt i klimagassene. – Denne avtalen kan vise seg å være det største gjennombruddet i internasjonal klimapolitikk på mange år, sier Steffen Kallbekken, direktør for CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk.

Les mer >>

Innflytelsesrike enkeltpersoner

Enkeltpersoner og organisasjoner kan i noen saker få langt mer innflytelse over klimapolitikk enn det deres formelle makt og myndigheten skulle tilsi. (18/11/14)

Les mer >>

Verdien av en fjellbekk

Å sørge for at fattige landsbyer i Nepal får rettferdig betalt for å forvalte sine økosystemtjenester, gir bedre muligheter for tilpasning. (13/11/14)

Les mer >>

Nye retningslinjer for husholdningsenergi og helse fra WHO

Hvert år dør flere millioner mennesker i fattige land av luftforurensning fra ufullstendig forbrenning i matlaging og til oppvarming. Nye anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon skal kutte i disse utslippene. (12/11/14)

Les mer >>

Fakta må gi mening

I november lanserte FNs klimapanel en ny rapport som oppsummerer status i klimaforskningen. Når den fram denne gangen? (06/11/14)

Les mer >>

Drivhusgasser mot vulkanutbrudd

Hva kan vi gjøre for å reparere forstyrrelsene fra voldsomme vulkanutbrudd? Én mulighet er å pumpe ut kortlevde klimagasser for å motvirke kjølingen, viser ny forskning.  (05/11/14)

Les mer >>

Felles indeks for hetebølger

Forskere har kommet opp med en global indeks for hetebølger. Dermed kan vi for første gang sammenligne hetebølger forskjellige steder i verden. (04/11/14)

Les mer >>

Konsekvensene for Norge

Søndag ble synteserapporten fra FNs klimapanel lansert. Magasinet KLIMA gir en oppsummering for klimaendringenes konsekvenser for et utvalg sektorer i Norge (03/11/14)

Les mer >>

Et solid grunnlag for beslutninger

Klimaendringene kan bli irreversible og skal vi unngå at de blir farlige må vi handle nå, slår verdens ledende forskere fast i den foreløpig siste rapporten til FNs klimapanel. Rapporten peker også på økt fare for flom i områder som omfatter deler av Norge. (02/11/14)

Les mer >>

Klimatilpasning i Nepal

Flere CICERO-forskere, samt direktør Kristin Halvorsen, deltar ved HICAP-konferanse i Kathmandu i november. (22/10/14)

Les mer >>

Turbin eller kabel på Utsira?

I europeisk sammenheng kan effektive gassturbiner på plattformene være et mer effektivt klimatiltak enn elektrifisering, ifølge ny rapport. (21/10/14)

Les mer >>

Altfor lave ambisjoner

Den blå-blå regjerningens første statsbudsjett er ikke laget for å oppfylle to-gradersmålet. (08/10/14)

Les mer >>

- Norge mest opptatt av gass

Nylig sendte norske myndigheter et posisjonspapir, hvor de gir sine reaksjoner på EUs forslag til klima og energirammeverk fram mot 2030. Bidrar Norge konstruktivt? De lærde strides.  (08/10/14)

Les mer >>

Teknisk feil på museum

I en utstilling om norsk olje og gass, finansiert av flere norske petroleumsaktører, har det sneket seg inn en del villedende informasjon om klima og utslipp. (06/10/14)

Les mer >>

Nye observasjoner gir stor reduksjon i klimaeffekten til sot

Klimaeffekten til sot, eller svart karbon, er overvurdert i dagens klimamodeller. Det viser CICERO-forskere i en ny artikkel, publisert 25. september i Nature Communications. (25/09/14)

Les mer >>

Forsiktige svar på dramatiske spørsmål

– FNs Generalsekretær Ban Ki-moon har til en viss grad lykkes med sin mobilisering på FNs Klimatoppmøte i New York i dag, sier CICEP direktør Steffen Kallbekken. (24/09/14)

Les mer >>

Globale CO2-utslipp ute av kontroll

Karbondioksidutslippene fortsetter i den pessimistiske enden av FNs utslippsscenarier. Sjansene for å holde den globale oppvarmingen under to grader minsker dramatisk og presset på verdens ledere øker kraftig foran FNs klimatoppmøte i New York 23. september. (21/09/14)

Les mer >>

Lønnsomme klimakutt

Et ekspertpanel oppnevnt av FN lanserte nylig en rapport som konkluderte med at det er lønnsomt å kutte i klimagassutslippene. Men også mer krevende utslippskutt må til om vi skal nå de globale klimamålene, påpeker CICEP direktør Steffen Kallbekken (18/09/14)

Les mer >>

Nok en CO2-rekord

Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren fortsetter å øke, melder Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO). (09/09/14)

Les mer >>

- Oljetiden er ute

Regjeringen kan ikke lenger ri to hester samtidig. Togradersmålet krever en rask utfasing av olje- og gassproduksjonen, også den norske, skriver CICERO-forsker Glen Peters (28/08/14)

Les mer >>

Funn og fakta om transport og klima

Lær mer om klimaendringer og klimagassutslipp fra transport. Infografikken er en del av TEMPO-prosjektet. (20/06/14)

Les mer >>

Sårbarhet, risiko og løsninger

Dybdeseminar 21.mai med Chris Field fra Stanford-universitetet og Ottmar Edenhofer fra Potsdam Institute som ledet arbeidet med henholdsvis andre og tredje delrapport fra FNs klimapanel. (07/05/14)

Les mer >>

Den usikre følsomheten

Aerosoler skjuler deler av oppvarmingen som klimagassene har forårsaket siden førindustriell tid. Spørsmålet er bare hvor stor del. En ny artikkel viser at det kan være mer enn vi først trodde. (28/03/14)

Les mer >>

Nytt estimat for klimafølsomhet

FNs klimapanel gir ingen beste estimat for klimafølsomhet, men plasserer den mellom 1.5 og 4.5 grader. En ny artikkel fra CICERO-forskere gir beste estimat for klimafølsomhet til omtrent to grader. (27/03/14)

Les mer >>

Minkende isbreer - menneskenes skyld

KLIMA: Det menneskeskapte bidraget til at isbreer krymper er nå anslått til nær 70 prosent. (04/09/14)

Les mer >>

Ny, norsk roman med klimasamvit

KLIMA: I Brit Bildøen sin nye roman Sju dagar i august er dagens ekstremvær blitt normalvær. (22/08/14)

Les mer >>

Hvor blir det av vannkraften?

KLIMA: Norske og svenske energimyndigheter la mandag 18. august fram tall for godkjente anlegg under det felles elsertifikatsystemet. Svenskene er mer investeringslystne enn nordmenn. (21/08/14)

Les mer >>

IPCC om verdens fossile reserver

FNs klimapanel sier ikke eksplisitt hvor stor andel av verdens fossile reserver som må bli liggende i bakken. Men dersom vi legger panelets anslag til grunn blir svaret tre fjerdedeler. (15/08/14)

Les mer >>

Utslippskutt for amerikansk kraftproduksjon

President Obama la 2. juni fram et forslag til utslippsreguleringer for kraftverk som allerede er i bruk. (03/06/14)

Les mer >>

Ønsker mer klimatilpasning

Nesten halvparten av befolkningen mener vi gjør for lite for å tilpasse oss klimaendringene, melder TNS Gallup i det årlige Klimabarometeret. – Bra at klimaforskningen når ut til det brede lag av befolkningen, sier Kristin Halvorsen. (20/05/14)

Les mer >>

Ny klimadirektør: Utan ein grad

Ho har flytta Noreg eit par hakk fram. No slenger ho heile verda oppi veska og går på med same faste stega ho inntok stortingssalen med, i 1989. (14/05/14)

Les mer >>

Usikker klimapolitikk for EU

Europakommisjonen sikter på 40 prosent utslippskutt og setter EUs konkurranseevne i sentrum i sitt forslag til ny klimapolitikk, men vil EUs statsledere vedta forslaget? Dette ble diskutert på CICEP og CREEs brukerkonferanse på Litteraturhuset 24. april.  (25/04/14)

Les mer >>

Vi må handle

Konsekvenser av klimaendringer merkes over hele jorden og for å unngå katastrofale endringer, må det handles nå, konkluderer en ny FN-rapport. (30/03/14)

Les mer >>

Helsegevinst og klimaeffekt i en smekk

Redusert partikkelforurensning er ett av de mest effektive helsetiltakene i utviklingsland. I tillegg kan redusert forurensning også bidra til å begrense global oppvarming. - En slags midlertidig nødbrems for klimaendringer, sier forskningsleder ved CICERO Kristin Aunan. (25/03/14)

Les mer >>

Vant kåring

Tidsskriftet Environmental Science and Technology kårer CICERO-artikkel om transport og klimaeffekt til årets beste Policy-artikkel. - En bemerkelsesverdig artikkel, sier Jerry Schnoor, sjefredaktør i tidsskriftet. (21/03/14)

Les mer >>

Utfordrende tilpasning i nord

Lengre vekstsesong, kortere skisesong og ambisiøse klimapolitiske tiltak er noe av det befolkningen i Nord-Norge kan vente seg i framtiden. Forskere vil finne ut hvilke forutsetninger utmarksnæringen i nord har for å kunne tilpasse seg de utfordringene som venter. (14/03/14)

Les mer >>

– Skal Noreg verte ein stranded asset?

– Bærekraft er den mest interessante investeringsideen nokon sinne, sa Sarah McPhee, svensk Storebrand-direktør, på Erna Solberg sin klimadugnad i Oslo Rådhus. (13/03/14)

Les mer >>

Ny ledelse ved CICERO

Kjell Arne Hagen er konstituert som ny direktør ved CICERO. Tidligere direktør Cecilie Mauritzen hadde sin siste arbeidsdag mandag 9. desember. (17/12/13)

Les mer >>

Utsira sett frå Europa

Vi kan ikkje berre sjå på norske utslepp i vurderinga av elektrifisering av Utsira. Norsk straum er ikkje karbonfri i eit europeisk perspektiv. (20/02/14)

Les mer >>

Femte hovedrapport blir til

29. mars presenteres etter planen den andre delrapporten i IPCCs femte hovedrapport. Temaet er virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet. (05/02/14)

Les mer >>

Ny rapport fra IPCC

27. september presenterte IPCCs første arbeidsgruppe sin rapport i Stockholm. Nå kan du se videoklipp fra lanseringen og fra forumet dagen etter. (22/10/13)

Les mer >>

Mesteparten av utslippene forsvinner

Elektrifisering av oljeplattformer reduserer CO2-utslippene både i Norge og Europa, ifølge en ny rapport fra Cicero Senter for klimaforskning.  (20/02/14)

Les mer >>

CO2-kutt viktigst

Kutt i utslippene av stoffer som påvirker klimaet, men fjernes raskt fra atmosfæren, kan være nyttig. Men dette må ikke brukes som argument for å utsette tiltak for å redusere CO2-utslippene.  (11/02/14)

Les mer >>

CO2 fra dyrket myr

Norsk myr er blitt dyrket for å øke arealet med dyrkbar jord. Det er ikke uproblematisk for klimaet.  (11/02/14)

Les mer >>

Du grøne, gnistrande

I fjor rulla dei første elbilane av typen Tesla Model S inn i landet. Les kva som skjedde då klimaforskaren som aldri har hatt bil, fekk broren sitt glis på 416 hestekrefter mellom hendene. (10/02/14)

Les mer >>

Verdifulle observatører

Det har lenge vært moderne å spørre hva urfolk mener og føler. Forskere vil mest av alt vite hva urfolk kan.  (10/02/14)

Les mer >>

Robuste nordnorske lokalsamfunn

Hva motiverer lokalsamfunn til å handle for å møte sosiale, økonomiske, miljømessige og demografiske endringer? Dette er tema i CICEROs samfunnsgeograf Helene Amundsen sitt doktorgradsarbeid. (06/02/14)

Les mer >>

Ny avhandling om Arktis

Sot som slippes ut i nordområdene kan ha en fem ganger så stor oppvarmingseffekt sammenliknet med sot som slippes ut lenger sør, skriver Maria Sand i doktoravhandlingen sin. (24/01/14)

Les mer >>

Flere nettsaker >>

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no