Magasinet Klima

KLIMA er et månedlig digitalt magasin med populærvitenskapelige artikler om nasjonal og internasjonal klimaforskning, klimapolitikk og debatt.


KLIMA 03.11.2014

 

Klima 2 -2014

Last ned magasinet Klima 2-2014 for utskrift (PDF)

Last ned magasinet Klima 2 -2014 for utskrift (PDF)

Andre nummer

 

Klima het tidligere Cicerone.

Andre bidragsytere

Abonnement på Klima er gratis. (ISSN 1504-8136).

Bidrag til Klima

Redaksjonen mottar gjerne artikler, kronikker og debattinnlegg om klimaforskning og klimapolitikk. Artikler og kronikker skal normalt være ca 6.000 tegn inkludert mellomrom og debattinnlegg ca 1.500 tegn. Alle artikler og innlegg står for forfatterens regning og representerer ikke nødvendigvis synet til CICERO. Bidrag til Klima kan sendes med e-post til post@cicero.oslo.no

Oppskrift for bidragsytere til Klima

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no