Magasinet Klima

Klima inneholder populærvitenskapelige artikler om nasjonal og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk. Magasinet kommer ut seks ganger i året.

Artikler i Klima 1-2014:

Fra fakta til mening

Klima (LEDER): Forskning produserer fakta, men hvordan skal vi gi den mening?
Les mer >>

Vannkraftens klimafotavtrykk

Vannkraftverk kan medføre betydelige utslipp av klimagasser. Men noen få kraftverk står bak de største utslippene.
Les mer >>

Verdifulle observatører

Det har lenge vært moderne å spørre hva urfolk mener og føler. Forskere vil mest av alt vite hva urfolk kan.
Les mer >>

CO2 fra dyrket myr

Norsk myr er blitt dyrket for å øke arealet med dyrkbar jord. Det er ikke uproblematisk for klimaet.
Les mer >>

CO2-kutt viktigst

Kutt i utslippene av stoffer som påvirker klimaet, men fjernes raskt fra atmosfæren, kan være nyttig. Men dette må ikke brukes som argument for å utsette tiltak for å redusere CO2-utslippene.
Les mer >>

De yngste er de mest sårbare

Lave konsentrasjoner av miljøgifter kan medføre helserisiko for sårbare grupper, spesielt foster under utvikling og små barn. Men de matvarene som gir det største bidraget av miljøgifter, er også gode kilder til viktige næringsstoffer.
Les mer >>

Du grøne, gnistrande

Klima (TEMPO): I fjor rulla dei første elbilane av typen Tesla Model S inn i landet. Les kva som skjedde då klimaforskaren som aldri har hatt bil, fekk broren sitt glis på 416 hestekrefter mellom hendene.
Les mer >>

Effektiv avtale usannsynlig

Det er liten grunn til å vente at klimaforhandlingene vil lykkes.
Les mer >>

Forskning for omstilling

Klima (KRONIKK): I en tid da vi vet at det haster med å sikre en overgang til fornybarsamfunnet, satser likevel norske universiteter, Forskningsrådet og Det Norske Videnskaps-Akademi fortsatt på en massiv finansiering av petroleumsforskning.
Les mer >>

Hva skjer med den globale temperaturen?

Mange studier tar sikte på å forklare den langsomme temperaturstigningen de siste 15 årene. Fortsatt er bildet noe uklart, men det er all grunn til å anta at vi får videre oppvarming. Nye estimater tyder dessuten på at oppvarmingen i de senere år kan ha vært større enn tidligere antatt.
Les mer >>

Kjære Jens Stoltenberg

Klima (AKTUELL KOMMENTAR): Den eneste måten å unngå skyhøye kostnader på i framtiden, er å begynne å redusere utslippene her hjemme, og det fort.
Les mer >>

Kreftene som endrer Arktis

Tilpasning til klimaendringer i Arktis krever at vi forstår hvordan klimaendringer virker sammen med andre miljø- og samfunnsøkonomiske drivere. Arktisk råd er på ballen.
Les mer >>

Norsk forskning til folket

Klima og forløperen Cicerone har presentert NORKLIMA-forskning siden 2005.
Les mer >>

Nye observasjoner og observasjonsmetoder

Havisen i Arktis er i endring, og utbredelsesdata gir ikke et fullstendig bilde av havisens status. Nøyaktige havistykkelsesmålinger og metoder for bestemmelse av istyper trengs også.
Les mer >>

Nå begynner bikkjeslagsmålet i Brussel

Klima (CICEP): Tyskland ønsker bindende fornybarmål, Storbritannia vil ikke at EU bryr seg med hvor mye de støtter sin fornybarsektor, og Polen vil helst ikke satse fornybart det hele tatt. EUs klimapolitikk avhenger nå av disse landenes kompromissvillighet og av kreative forhandlere i Brussel.
Les mer >>

Ozonlaget og drivhuseffekten

Klima (KLIMAFAKTA): Forholdet mellom ozonlaget og drivhuseffekten blir noen ganger misforstått. Hullet i ozonlaget og økt drivhuseffekt er to forskjellige ting, men de er heller ikke helt uavhengige av hverandre.
Les mer >>

Personlig og pedagogisk reise

Klima (BOKANMELDELSE): Det er blitt en fortelling med et indre driv som gjør at man dras gjennom boka som en spenningsroman.
Les mer >>

På baksiden: Sidsel Mørck

Hun skrev sitt første miljødikt i 1968. I dag er hun opptatt av klima og av grensene språket setter for en opplyst klimadebatt.
Les mer >>

Samsnakk venter

Skal vi yte gode klimatjenester i utviklingsland, må vi finne en ny måte å snakke sammen på. CICERO er med på å skape et nytt felles «språk» mellom forskere, politikere og folk flest i Afrika.
Les mer >>

Vanskelige kutt

Klima (TEMPO): 2050: Ingen fossilbiler, 30 prosent elbiler og stor andel hydrogenbiler. Optimistiske forutsetninger til tross, transportsektoren klarer neppe å kutte i henhold til togradersscenarioet. – Heroiske scenarioer kan fort bli soveputer, advarer prosjektleder for TEMPO, Lasse Fridstrøm.
Les mer >>

 

Klima 1 -2014

Last ned magasinet Klima 1-2014 for utskrift (PDF)

Last ned magasinet Klima 1 -2014 for utskrift (PDF)

Andre nummer

 

Klima het tidligere Cicerone.

Andre bidragsytere

Abonnement på Klima er gratis. (ISSN 1504-8136).

Bidrag til Klima

Redaksjonen mottar gjerne artikler, kronikker og debattinnlegg om klimaforskning og klimapolitikk. Artikler og kronikker skal normalt være ca 6.000 tegn inkludert mellomrom og debattinnlegg ca 1.500 tegn. Alle artikler og innlegg står for forfatterens regning og representerer ikke nødvendigvis synet til CICERO. Bidrag til Klima kan sendes med e-post til post@cicero.oslo.no

Oppskrift for bidragsytere til Klima

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no