English

nyheter fra cicero

Nyheter

Asia varmer Arktis

En studie ledet av CICERO og publisert i Nature Climate Change denne uken, har beregnet oppvarmingen i Arktis fra ulike kilder for sotutslipp. Utslipp fra Asia og fakling i Russland har størst betydning for oppvarmingen i Arktis.

CICERO-forsker får lederverv i FNs klimapanel

Jan S. Fuglestvedt, forskningsleder ved CICERO senter for klimaforskning, ble i dag valgt inn i ledelsen til FNs klimapanel. Han ble valgt i konkurranse med toppforskere fra hele verden.

CICERO-forsker nominert til FNs klimapanel

Forsker ved CICERO senter for klimaforskning, Jan S. Fuglestvedt, er nominert av norske myndigheter til byrået i FNs klimapanel. I oktober velges en helt ny ledelse.

Mot en felles energiunion?

I februar lanserte EU-kommisjonen planer for en energiunion. Med dette tok EU nok et skritt videre på vei mot en felles energipolitikk og et felles energisystem – noe som vil få stor betydning også for Norge.

Kinas klimapolitikk

Foran klimatoppmøtet i Paris skal alle nasjoner offentliggjøre hvilke utslippskutt de er villige til å gjennomføre under en eventuell global klimaavtale.  

Les flere saker

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Paris: Mer omfattende klimaavtale

Den nye globale klimaavtalen skal bygges nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned som Kyotoavtalen. Nasjonal klimapolitikk kommer med andre ord til å avgjøre Paris-avtalens effekt. Så hva gjør de mektige landene?

Klimaendringer og konflikt i Syria

Tørke som medførte store avlingstap i Syria i årene 2007 til 2009. En forskergruppe hevder at dette kan ha bidratt til å utløse uroligheter og krig i området, og at det er sannsynlig at menneskeskapte klimaendringer har medvirket til tørkeproblemene.

Utvalgte prosjekter

Politically Feasible Renewable Energy Development: The Role of Public Acceptance.

The over-arching task of this project is to study the political feasibility of the low carbon energy policy transition initiated by the EU. In order to adopt and implement efficient policies at the regional, national and local level, public acceptance for policy change will be crucial.

Transport og miljø - tiltak og virkemidler

TEMPO-prosjektet løp fra 2009 til 2014.Hensikten med prosjektet var å frembringe kunnskap om hvilke tiltak i transportsektoren som virker: Hva skal til for at vi skal reise mer miljøvennlig? Og hva skal til for at Norges handel skal skje på klimaets premisser? Prosjektet ble ledet av Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning

NAPEX

NAPEX skal utdype forståelsen av nedbør og ekstremnedbørsendringer fra ulike driver av klimaendringer.

En Praktisk Tilnærming til Gjennomgang og Evaluering av Bidrag til 2015-avtalen

I 2013 ble Partene til FNs Klimakonvensjon enige om å utarbeide sine såkalte Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) som skal innlemmes i klimaavtalen som skal være klar i Paris i 2015.

ClimateXL - Physical and statistical analysis of climate extremes in large datasets

Weather and climate extremes are likely to be one of the largest societal challenges associated with climate change in this century. Under climate change, these extreme events will intensify and become more frequent, and consequently the risk of severe and costly damage for humans and infrastructure will increase.

Flere saker i Prosjekter