English

nyheter fra cicero

Siste nyheter

Fra Oslo til Brussel

Norsk energi- og klimapolitikk avgjøres i større og større grad i Brussel. Likevel er det få norske aktører som deltar på EU-nivå.

Taperformelen

Alle ønsker det optimale, men ingen ønsker å sitte igjen med svarteper. Da er det bedre at ingen får det helt som de vil. Sånn er verden i spillteorien.

Gi oss klimatjenester

EU-kommisjonen har bestemt seg for å satse på klimatjenester og naturbaserte løsninger for å møte fremtidens klimaendringer.

Nye muligheter i Nepal

Globale klimaendringer går ut over matsikkerheten i Nepal. Importert mat blir dyrere, mens endringer i værmønsteret i framtiden kan gjøre det vanskelig å vite hva som skal dyrkes når. Likevel gir nye avlinger håp om at tradisjonell matproduksjon kan opprettholdes.

Historien om klimaforhandlingene

Klikk deg igjennom klimforhandlingene fra Berlin til Paris.

Les flere saker

Klima - Et magasin om klimaforskning fra Cicero

Taperformelen

Alle ønsker det optimale, men ingen ønsker å sitte igjen med svarteper. Da er det bedre at ingen får det helt som de vil. Sånn er verden i spillteorien.

Direkte målt: Drivhuseffekten øker

NATUR: Målinger viser at mer av den langbølgete strålingen fra jorden blir sendt tilbake fra atmosfæren på grunn av økende CO2-konsentrasjon. Dette er en direkte påvisning av økende drivhuseffekt.

Utvalgte prosjekter

En Praktisk Tilnærming til Gjennomgang og Evaluering av Bidrag til 2015-avtalen

I 2013 ble Partene til FNs Klimakonvensjon enige om å utarbeide sine såkalte Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) som skal innlemmes i klimaavtalen som skal være klar i Paris i 2015.

Global Carbon Project

The Global Carbon Project was formed in 2001 to help the international science community to establish a common, mutually agreed knowledge base that supports policy debate and action to slow the rate of increase of greenhouse gases in the atmosphere.

ClimateXL - Physical and statistical analysis of climate extremes in large datasets

Weather and climate extremes are likely to be one of the largest societal challenges associated with climate change in this century. Under climate change, these extreme events will intensify and become more frequent, and consequently the risk of severe and costly damage for humans and infrastructure will increase.

CiXPAG - Interaction of Climate Extremes, Air Pollution and Agro-ecosystems

Future food production, and consequently food security, is very sensitive to both climate change and air pollution. So far, little is known about how climate extremes and ozone pollution interact to affect agriculture or about the relative effectiveness of climate change adaptation and ozone regulation measures for various crops and regions.

PITCH

De siste rapportene fra FNs klimapanel viser tydelig at den framtidige risikoen forbundet med klimaendringer vil kreve en samfunnsomstilling. Omstillingen må skje i tillegg til klimatilpasning og utslippsreduksjoner. 

Flere saker i Prosjekter