CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Telefon: +47 22 00 47 68 /

E-post: erlend.hermansen@cicero.oslo.no

Hermansen har bakgrunn innen vitenskapsstudier (Science and Technology Studies) og forsker på hvordan vitenskapelig kunnskap produseres og brukes.

Forskningen til Hermansen har vært spesielt rettet mot hvordan kunnskapen fra FNs klimapanel tas opp og brukes i politikkutforming og beslutningstaking på ulike nivåer.

Prosjekter

  • SIS Future Africa - Co-production of climate services in South Africa and Tanzania The core idea of this project is the production of climate information through the co-production of climate services. However, the type of and need for climate information depend very much on the location, sector and livelihood of People.
  • Primary Industries and Transformational Change De siste rapportene fra FNs klimapanel viser tydelig at den framtidige risikoen forbundet med klimaendringer vil kreve en samfunnsomstilling. Omstillingen må skje i tillegg til klimatilpasning og utslippsreduksjoner. 
  • ClimateFood - Climate transitions in the Norwegian food system How can the Norwegian food production - consumption system be changed towards sustainable production of more climate friendly food? This overarching question targets opportunities for climate change adaptation and emission reductions, but also looks for co-benefits for, and stronger links between, producers and consumers.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling

Tidsskriftspublikasjon

2017

2015

2013

Rapport/avhandling

2017

2015

2014