Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Norsk fornybarpolitikk: Tre anbefalinger

Fortsatt vekst i fornybarsektoren hemmes av politisk usikkerhet og kostnader knyttet til integrering av sol- og vindkraft. Hvordan unngår vi disse snubletrådene?

Groundhog Day

Vi har en kjempenyhet om klima i dag. Spent? Les videre.

Høyt spill om klimapolitikk

Regjeringen satser på at EUs innsatsfordelingsavtale skal sikre videreføring av norsk klimapolitikk. Resultatet kan bli motsatt.

OL-gull i nedhogde skoger

I Brasils underskog foregår et fundamentalt politisk skifte. Og det er ikke grønt.