Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Negative utslipp må starte nå

Med Paris-avtalen har verdens politikere gjort seg avhengige av spekulativ og uprøvd teknologi. Skal vi holde global oppvarming under to grader, må vi fjerne CO2 fra atmosfæren, og vi må begynne omgående, skriver CICERO-forsker Glen Peters og Kevin Anderson fra Tyndall Centre for Climate Change Research i en kommentar i Science.

Statsbudsjettet: Grønt skifte ble til grå omfordeling

I fjor lovet regjeringen at neste års budsjett skulle gi et grønt skifte. -Årets budsjett gir ikke i nærheten av de store utslippskuttene som kreves for å nå Norges klimamål, konkluderer Steffen Kallbekken.

Menneskers “fotavtrykk” på tre fjerdedeler av landjorda

En ny studie, basert på åtte datasett for menneskelige aktiviteter, viser at bare en liten del av landjorda kan sies å være uberørt av menneskelig aktivitet. «Fotavtrykket» økte fra 1993 til 2009 de fleste steder, blant annet i områder med høy biodiversitet. 

Abhawa er Bangla for vær!

Ideen bak TRACKS prosjektet er å lære i fellesskap, at klimaforskere og samfunnsvitere jobber sammen med de som er mest berørt av fenomenet som studeres.