CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Klimapolitikk i «menneskehetens tidsalder»

Menneskers påvirkning av jordens klimasystem framstår i dag som en av de mest krevende styringsutfordringer vi og våre etterkommere står overfor. Hvordan snur vi slike tunge trender? 

Klimaklubber- en nøkkel til effektivt internasjonalt samarbeid?

Parisavtalen setter et mål om at global oppvarming skal begrenses til godt under to grader over førindustrielt nivå, og oppretter en prosess hvor land skal melde inn sine egne bidrag for å nå dette målet. Bidragene som er meldt inn i første runde er samlet sett mindre ambisiøse enn togradersmålet krever. 

Teknologiske gjennombrot og utsleppskutt

Borgars lesetips: Om batterier og Parisavtalen

Can we trust emission statistics?

Many have reported that CO2 emissions from fossil fuels and industry are flat, but we have had a record increase in CO2 concentrations in the atmosphere. Yes, this is exactly what is expected!