Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Klimakunnskapen – akkurat nå

For tre år siden oppsummerte FNs klimapanel den viktigste forskningen på feltet. Mye har skjedd med klimakunnskapen siden da. vet vi at oppvarmingen er høyere enn antatt, prognosene om ekstremregn enda sikrere, EUs utslippsreduksjoner raskere, indiske utslipp kraftig økende og effekten av Parisavtalen svært usikker.

Spesialrapport om 1,5 grader

Hvordan skal verden begrense oppvarmingen til 1,5 grader? En spesialrapport fra FNs klimapanel gir svaret. Om to år. 

Bli #KLIMAVIS

Klimaendringer og klimaforskning er felt som kan være vanskelig å få formidlet på en effektiv måte. Det finnes tusenvis av illustrasjoner, grafer og figurer som viser temperaturutvikling, havnivåstigning eller issmelting. De fleste av disse visualiseringene lever anonyme liv på bortgjemte blogger eller i ugjennomtrengelige rapporter. Men av og til kommer det en visualisering som treffer en nerve hos publikum. På denne siden samler vi gode eksempler på hvordan du kan presentere klimadata på en engasjerende måte.

Nedbør – fortsatt en klimagåte

Mer regn og fuktighet. Lange tørkeperioder. Dette er blant de alvorligste følgene av klimaendringer og noe vi forsker massivt på. Likevel vet vi ennå ganske lite om hvor og hvor mye nedbørsmønstrene vil endre seg.