CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

S2S4E Climate Services for Clean Energy

S2S4E er et europeisk innovasjonsprosjekt for klimatjenester finansiert av EUs Horisont2020-program. CICERO er prosjektets nest største partner og leder to arbeidspakker.

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ENABLE

ENABLE.EU studerer sosiale og kulturelle faktorer som påvirker europeeres energivalg og atferd. Vi trenger informanter!

ENABLE: Hvorfor velger vi grønn energi?

Dette prosjektet har som mål å få folk i Europa til å bli enda grønnere i hverdagen - når vi velger transportmidler og oppvarming i husene våre, for eksempel - ved å søke en dypere forståelse for hva som driver energivalgene våre. 

CONSEED: Hvordan få forbrukere til å ta energismarte valg?

CONSEED-prosjektet skal vi finne ut hva som skal til for å få forbrukere og bedrifter til å velge hvitevarer, biler eller boliger som bruker mindre energi.