Internasjonal miljøpolitikk - en analyse av Nord-Sør konflikten i UNCED-forhandlingene

Referanse

Bang, Guri, 1994. Internasjonal miljøpolitikk - en analyse av Nord-Sør konflikten i UNCED-forhandlingene. Hovedfag (Master's thesis), Department of Political Science, University of Oslo.

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Avhandlinger
  • Tittel: Internasjonal miljøpolitikk - en analyse av Nord-Sør konflikten i UNCED-forhandlingene
  • Avhandlings type: Hovedfag (Master's thesis)
  • Akademisk institutt: Department of Political Science, University of Oslo

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no