Klimaproblemet - hva er økonomenes bidrag?

Notatet presenterer noen av bidragene fra økonomisk litteratur når det gjelder håndtering av klimaproblemet, og viser at Kyotoprotokollen på en rekke vesentlige punkter avviker fra anbefalinger basert økonomisk teori. Videre viser den at det er nødvendig med betydelig større utslippsreduksjoner enn det som ligger inne i Kyotoprotokollen for å forhindre store temperaturendringer. Selv med store utslippsreduksjoner kan vi forvente vesentlige temperaturendring i det neste århundre. Til slutt gis derfor noen betraktninger om hva som kan være viktige bidrag fra økonomene fremover.

Referanse

Hagem, Cathrine, 2002. Klimaproblemet - hva er økonomenes bidrag?. Policy Note 2002:01. CICERO, Oslo, Norway. 13pp.

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: CICERO Policy Notes
  • Tittel: Klimaproblemet - hva er økonomenes bidrag?
  • Rapport nummer: Policy Note 2002:01
  • Utgiver: CICERO
  • By, land: Oslo, Norway
  • Antall sider: 13

Nøkkelord

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

CICERO Policy Note

Last ned Policy Note (pdf)

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no