Modelling the radiative impact of aerosols from biomass burning during SAFARI-2000

Referanse

Myhre, Gunnar, Terje Berntsen, J.M. Haywood, Jostein K. Sundet, B. Holben, M. Johnsrud and Frode Stordal, 2003. Modelling the radiative impact of aerosols from biomass burning during SAFARI-2000. Journal of Geophysical Research, 108: pp. 4292.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: Modelling the radiative impact of aerosols from biomass burning during SAFARI-2000
  • Tidsskrift: Journal of Geophysical Research
  • Volum: 108
  • Sidetall: 4292

Nøkkelord

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no