Reporting and verification of emissions and removals of greenhouse gases

Referanse

Berntsen, Terje, Jan S. Fuglestvedt and Frode Stordal, 2005. Reporting and verification of emissions and removals of greenhouse gases. In: Hovi, Jon, Olav Schram Stokke and Geir Ulfstein (eds.), Implementing the Climate Regime: International Compliance. Earthscan Publications Ltd. London.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Bok-kapitler
  • Tittel: Reporting and verification of emissions and removals of greenhouse gases
  • Redaktører: Hovi, Jon, Olav Schram Stokke and Geir Ulfstein (eds.)
  • År: 2005
  • Bok tittel: Implementing the Climate Regime: International Compliance
  • Utgiver: Earthscan Publications Ltd
  • By, land: London

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

Redaktører

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no