Tiltak mot luftforurensing gir bedre klima

En gruppe amerikanske forskere mener at en internasjonal avtale som regulerer utslippene av luftforurensende stoffer kan gi større reduksjoner i utslipp av klimagasser enn den nåværende Kyotoprotokollen.

Reference

Haugneland, Petter, 2003. Tiltak mot luftforurensing gir bedre klima. Cicerone, 2003 (5): pp.9.

More details

  • Language: Norsk
  • Category: Cicerone-artikler
  • Title: Tiltak mot luftforurensing gir bedre klima
  • Magazine: Cicerone
  • Volume: 2003
  • Number: 5
  • Pages (from-to): 9

Keywords

Last updated: 02.01.06

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>