Study on air quality impacts of non-LTO emissions from aviation

Referanse

Tarrason, Lenor, J. E. Jonson, Terje Berntsen and Kristin Rypdal, 2004. Study on air quality impacts of non-LTO emissions from aviation. no. 3 Air Pollution. Norwegian Meteorological Institute met.no. 59pp.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Rapporter
  • Tittel: Study on air quality impacts of non-LTO emissions from aviation
  • Rapportserie/nummer: no. 3 Air Pollution
  • Utgiver: Norwegian Meteorological Institute met.no
  • Antall sider: 59

Nøkkelord

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no