Pengene styrer klimapolitikken

Økonomisk viktige og innflytelsesrike aktører betyr mer for klimapolitiske valg enn både folkeopinionen og press fra miljøvernorganisasjonene.

Referanse

Bang, Guri, 2004. Pengene styrer klimapolitikken. Cicerone, 2004 (3): pp.8-9.

Også publisert som

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Cicerone-artikler
  • Tittel: Pengene styrer klimapolitikken
  • Magasin: Cicerone
  • Volum: 2004
  • Nummer: 3
  • Sidetall: 8-9

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no