Klimaeffekter av utslipp fra transport

Transportsektoren står for en stor andel av utslippene av gasser og partikler som påvirker klimaet. I tillegg fører utslippene til skader på helse, avlinger og materialer. Økt levestandard og mer reising må ta mye av skylden.

Referanse

Berntsen, Terje, 2004. Klimaeffekter av utslipp fra transport. Cicerone, 2004 (4): pp.8-9.

Også publisert som

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Cicerone-artikler
  • Tittel: Klimaeffekter av utslipp fra transport
  • Magasin: Cicerone
  • Volum: 2004
  • Nummer: 4
  • Sidetall: 8-9

Nøkkelord

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no