Aviation Impacts on the atmosphere

Referanse

Berntsen, Terje and Jan S. Fuglestvedt, 2004. Aviation Impacts on the atmosphere. Aviation Impacts on the atmosphere, Nov. 2004, Birkbeck College in London.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Konferanseforedrag/postere
  • Tittel: Aviation Impacts on the atmosphere
  • Konferanse tittel/dato: Aviation Impacts on the atmosphere, Nov. 2004
  • Sted: Birkbeck College in London

Sist oppdatert: 02.01.06

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no