Radiative effect of surface albedo change from biomass burning

Referanse

Berntsen, Terje, Gunnar Myhre, J.M. Haywood, Yves Govaerts and A. Lattanzio, 2005. Radiative effect of surface albedo change from biomass burning. Geophysical Res. Letters, 32

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: Radiative effect of surface albedo change from biomass burning
  • Tidsskrift: Geophysical Res. Letters
  • Volum: 32

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no