Trend analysis of O3 and CO in the period 1980 to 1996; A 3-D model study

Referanse

Karlsdottir, S., Ivar S. A. Isaksen, Gunnar Myhre and Terje Berntsen, 2000. Trend analysis of O3 and CO in the period 1980 to 1996; A 3-D model study. Journal of Geophysical Research, 2000 (105): pp. 28,907-28,933.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Tidsskriftartikler
  • Tittel: Trend analysis of O3 and CO in the period 1980 to 1996; A 3-D model study
  • Tidsskrift: Journal of Geophysical Research
  • Volum: 2000
  • Nummer: 105
  • Sidetall: 28,907-28,933

Sist oppdatert: 02.01.06

Nedlastning

  • Last ned Referanse (RIS Import Format for Reference Manager, EndNote Plus etc.)
CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no