Er norsk storsatsing på CO2-håndtering effektiv klimapolitikk?

Samfunnsøkonomen Brita Bye ved Statistisk sentralbyrå (SSB) ønsker mer edruelighet i debatten om hvor mye Norge skal satse på utvikling av teknologier for CO2-håndtering.

– Vi må ikke pøse på med penger uten at vi vet hvilke effekter satsingen vil ha på klimagassutslipp og den norske økonomien som helhet, sier hun.

Reference

Haugneland, Petter, 2005. Er norsk storsatsing på CO2-håndtering effektiv klimapolitikk?. Cicerone (RENERGI), 2005 (6): pp.18-19.

More details

  • Language: Norsk
  • Category: Cicerone-artikler
  • Title: Er norsk storsatsing på CO2-håndtering effektiv klimapolitikk?
  • Magazine: Cicerone (RENERGI)
  • Volume: 2005
  • Number: 6
  • Pages (from-to): 18-19

Keywords

Last updated: 02.01.06

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>