Design of metrics for inclusion of NOx in global climate agreements: Scientific Issues

Referanse

Berntsen, Terje, 2005. Design of metrics for inclusion of NOx in global climate agreements: Scientific Issues. American Geophysical Union General Assembly, May 2005, New Orleans, USA.

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Konferanseforedrag/postere
  • Tittel: Design of metrics for inclusion of NOx in global climate agreements: Scientific Issues
  • Konferanse tittel/dato: American Geophysical Union General Assembly, May 2005
  • Sted: New Orleans, USA

Tilknyttede CICERO-prosjekter

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no