Meeting Kyoto Commitments: European Union Influence on Norway and Germany

Referanse

Bang, Guri, 2005. Meeting Kyoto Commitments: European Union Influence on Norway and Germany. Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap 2005,

Flere detaljer

  • Språk: Engelsk
  • Kategori: Konferanseforedrag/postere
  • Tittel: Meeting Kyoto Commitments: European Union Influence on Norway and Germany
  • Konferanse tittel/dato: Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap 2005

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no