USA og internasjonalt klimasamarbeid etter COP 10.

Referanse

Bang, Guri, 2005. USA og internasjonalt klimasamarbeid etter COP 10.. Klimaforum,

Flere detaljer

  • Språk: Norsk
  • Kategori: Konferanseforedrag/postere
  • Tittel: USA og internasjonalt klimasamarbeid etter COP 10.
  • Konferanse tittel/dato: Klimaforum

Sist oppdatert: 02.01.06

Forfattere

CICERO
CICERO Senter for klimaforskning Pb. 1129 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Ansvarlig redaktør:
Christian Bjørnæs
Nettredaktør:
Eilif Ursin Reed
Tlf:
22 85 87 50
E-post:
post@cicero.oslo.no