Tysklands ledende klimarolle på hell? Sliter med å oppfylle ambisiøse utslippsmål

Tyskland har hatt en ledende rolle i EU's klimapolitikk og i de internasjonale klimaforhandlingene. Nå står landet i fare for å miste denne rollen: Økonomiske nedgangstider gjør det vanskelig å nå de svært krevende målene for CO2-utslipp.

Reference

Bang, Guri, 2000. Tysklands ledende klimarolle på hell? Sliter med å oppfylle ambisiøse utslippsmål. Cicerone, 2000 (1): pp.10-12.

More details

  • Language: Norsk
  • Category: Cicerone-artikler
  • Title: Tysklands ledende klimarolle på hell? Sliter med å oppfylle ambisiøse utslippsmål
  • Magazine: Cicerone
  • Volume: 2000
  • Number: 1
  • Pages (from-to): 10-12

Keywords

Geographic region

Last updated: 02.01.06

Authors

CICERO
CICERO, P.O. Box. 1129 Blindern,
N-0318 Oslo, NORWAY
Visiting adress: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO
Editor:
Christian Bjørnæs
Web editor:
Eilif Ursin Reed
Phone:
+47 22 85 87 50
E-mail:
post@cicero.oslo.no>